Halsteren

Zweedse huizen in Halsteren worden voorlopig niet gesloopt

© Archief ZuidWest Update

Redactie Redactie

De zes Zweedse huizen in Halsteren blijven voorlopig toch staan. Woningcorporatie Stadlander was van plan om vier van de zes woningen te slopen, maar geeft nu de Dorpsraad en de Heemkundige Kring een jaar de tijd om het behoud van de woningen te regelen.

De gemeente Bergen op Zoom had Stadlander al toestemming gegeven vier van de zes Zweedse huizen in Halsteren te slopen. Dit leek een logische stap omdat de woningen in slechte staat zijn en Stadlander wil levensloopbestendige woningen op de percelen realiseren.

Oplossing

De Woningcorporatie kreeg echter veel kritiek op dit idee, omdat de huizen een grote historische waarde hebben. Ook de Bergse politiek steunde hierin de Heemkundekring en de Dorpsraad. Wethouder Patrick van der Velden kwam hierdoor in een lastige situatie. De sloop was al gepland en viel niet meer terug te draaien. Van der Velden ging het gesprek met Stadlander met succes aan. Ze blijven nog minimaal één jaar staan. Het is nu aan de Werkgroep Zweedse Huizen, waarin de Dorpsraad en de Heemkundekring zitting hebben, om met een oplossing te komen.

Plan

Inmiddels is bekend dat Stadlander bereid is om de huizen te laten staan, wil de woningbouwcorporatie niet voor de kosten opdraaien. De werkgroep moet dus met een zeer goed financieel plan komen om de huizen te behouden. Wethouder Patrick van der Velden is tevreden met die oplossing. “Dit is nou een goed voorbeeld van de Right to Challenge. Stadlander geeft de mensen die tegen de sloop zijn nu de kans om het te voorkomen. Het is dan aan die mensen om die kans te pakken.”