Video Bergen op Zoom

Dijkgraaf De Vet: ‘Vergunningenstop provincie raakt ook waterproject Brabantse Wal’

Han Verbeem Han Verbeem

De dijkgraaf deed zijn uitspraak zaterdag tijdens de verkiezingsbijeenkomst op het persstation van Waterschap Brabantse Delta, ten zuiden van Bergen op Zoom.