Video Roosendaal

Meer leesplezier voor speciaal onderwijsleerlingen in Roosendaal

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Veel leerlingen van speciaal onderwijs De Sponder en De Fakkel hebben een taalachterstand, waardoor zij weinig plezier halen uit lezen. De vandaag geopende schoolbibliotheek in hun gezamenlijke pand De Zonneboom moet daar verandering in brengen.

Het moet leerlingen een waardevolle bijdrage leveren in hun ontwikkeling op het gebied van lezen, taal en woordenschat. De boeken zijn ingedeeld op thema, in plaats van niveau. “Als leerlingen plezier beleven aan lezen, gaan ze vanzelf makkelijker en meer lezen,” aldus schoolleider Els van der Westen.