Video Hoogerheide

Met dit boek brengt Marius Weber zijn laatste ode aan de regio

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De afgelopen vijftig jaar heeft Marius Weber tal van foto’s en gedichten gemaakt in en rondom zijn woonplaats Hoogerheide. Na het overlijden van zijn vrouw besloot Weber zijn mooiste werken te bundelen in een boek dat hij opdraagt aan haar. Het project kwam in een stroomversnelling toen hij ongeneselijk ziek bleek te zijn. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het boek, in de hoop dat de schrijver en fotograaf de presentatie van zijn eigen boek nog in levenden lijve kan meemaken.