Video Bergen op Zoom

Met kleuters proosten op het nieuwe jaar

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Juffen Lodijke op huisbezoek bij kleuters om te proosten op het nieuwe jaar.