Video Bergen op Zoom

Plantsoen in woonwijk enige optie voor noodlokalen De Zeeridder

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Basisschool De Zeeridder in Bergen op Zoom barst uit zijn voegen. Daarom zocht de gemeente naar een alternatieve locatie. Het naastgelegen Fons Gieles Plantsoen blijkt de enige optie voor noodlokalen, die 5 september gereed moeten zijn. Dat leidt tot weerstand bij omwonenden.

Doordat de zomervakantie bijna ten einde loopt, heeft de gemeente namelijk geen tijd om de termijn voor bezwaren van omwonenden voor het plaatsen van de noodlokalen af te wachten. Daarom is er afgelopen woensdag gestart met het plaatsen van noodlokalen. “We hadden haast, we moesten wel,” aldus wethouder Hans Peter Verroen. Overigens kunnen omwonenden nog steeds bezwaar maken.

Structurele oplossing

“Er is dáár al een school,” aldus een anonieme buurtbewoonster. Ze wijst met haar arm naar de overkant, waar het gebouw van de vrije school staat. “Door die noodlokalen in dit parkje, kunnen wij onze honden straks niet meer uitlaten hier. Er lopen dan allemaal kinderen rond.”

Overigens komen de noodlokalen er maximaal twee jaar te staan. Er wordt gezocht naar een structurele oplossingen, maar daarvoor moet twee tot zes miljoen vrijgemaakt worden. “Dat gaat op zo’n korte termijn niet lukken, vandaar deze noodlokalen,” aldus de gemeente.