Video Bergen op Zoom

Ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning in Huis van de Wijk

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Een belangrijke eerste stap is al gezet: de gemeente Bergen op Zoom, Stadlander, WijZijn Traversegroep, SDW, TWB, Amarant, GGZ WNB en Bibliotheek West-Brabant bouwen samen mee aan het Huis van de Wijk. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verbinden zij zich voor een periode van 10 jaar aan het Huis van de Wijk.