Video Bergen op Zoom

Raad kan kiezen uit drie scenario’s voor herstel kademuren Noord- en Zuidzijde Haven

Marvin Sluijter Marvin Sluijter

Ze liggen er al sinds 2021: rijen met grote, witte zandzakken tegen de kademuren aan de Noord- en Zuidzijde Haven van Bergen op Zoom. Die zijn nodig om te voorkomen dat de boel gaat instorten. Maar ze moeten écht weg, vindt de gemeente. Daarom krijgt de gemeenteraad keuze uit drie scenario’s om de muren te herstellen.