Video Bergen op Zoom

Sloten in gemeente Bergen op Zoom worden de komende weken schoongemaakt

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Bladeren en plantresten die de afgelopen jaren in sloten in de Gemeente Bergen op Zoom terecht zijn gekomen, worden de komende weken verwijderd. Om de doorstroom in sloten en beken te bevorderen, wordt er de komende weken gebaggerd. Volgens het waterschap is het belangrijk dat dit gebeurt, zodat we droge voeten kunnen houden.