Video Bergen op Zoom

Verkeersoverlast en explosieven blijven heet hangijzer in Heimolen

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Het zaaltje in Heimolen waar een informatieavond werd gehouden barste woensdag bijna uit zijn voegen. Ruim zeventig inwoners van Heimolen en omstreken lieten zich bijpraten over de ontwikkelingen in het gebied. De twee belangrijkste onderwerpen waren de aanhoudende verkeersoverlast en de explosieven plofplaats. Het ziet er naar uit dat beide hete hangijzers niet op korte termijn opgelost zullen zijn.