Heimolen

Verkeersoverlast en explosieven blijven heet hangijzer in Heimolen

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Het zaaltje in Heimolen waar een informatieavond werd gehouden barste woensdag bijna uit zijn voegen. Ruim zeventig inwoners van Heimolen en omstreken lieten zich bijpraten over de ontwikkelingen in het gebied. De twee belangrijkste onderwerpen waren de aanhoudende verkeersoverlast en de explosieven plofplaats. Het ziet er naar uit dat beide hete hangijzers niet op korte termijn opgelost zullen zijn.

In het buurtschap ten zuiden van Bergen op Zoom wonen krap 150 mensen. Tel je daarbij de Bergse Baan, Molenbeek, Zandven, Zuidgeest en een stukje Antwerpsestraatweg mee, dan kom je op ongeveer 280 inwoners. Met ruim zeventig mensen in de zaal heeft het bewonerscomité Heimolen dan ook niets te klagen over de opkomst. Per auto, op de fiets of te voet zijn de mensen naar eetcafé ‘t Nest op camping Uit en Thuis gekomen. Ze laten zich bijpraten over wat er speelt in en om het buurtschap.

Landbouwverkeer

Het belangrijkste onderwerp van de avond is de verkeersoverlast. “Dat blijft een heikel punt. De Heimolen is een smalle straat waar geen trottoir of fietspad is”, zegt Gerard Kamp, voorzitter van het bewonerscomité. Met name het zware landbouwverkeer levert klachten op. Bewoners zien naar eigen zeggen scheuren in hun huizen ontstaan en vrezen voor ongelukken.

Tijd om doeltreffende maatregelen te nemen

De verkeershinder houdt de inwoners van Heimolen al langer bezig. Vanaf 2008 trekken de Heimolenaren aan de bel bij de gemeente. In 2012 overhandigden ze zelfs een rapport aan de toenmalige wethouder van Bergen op Zoom. In het boekwerk staan maatregelen die op korte en lange termijn verlichting moeten geven. Ook staat er dat “er al veel overleg is gevoerd” en “dat nu de tijd daar is om doeltreffende maatregelen te nemen!” Ruim 2,5 jaar later is er niet veel van terecht gekomen, ervaren de bewoners.

Omleiding

Heimolen ligt al vol met drempels om het verkeer te vertragen, en daar is redelijk recent nog een drempel en belijning aan toegevoegd. Ook staan er extra borden die benadrukken dat je niet harder dan 30 kilometer per uur mag rijden in Heimolen. Een omleiding voor agrarisch verkeer zou volgens de voorzitter van het bewonerscomité voor soelaas kunnen zorgen. “We hebben een alternatieve route bedacht voor het landbouwverkeer langs de A4. We hebben al overleg gehad en er is brede instemming”, zegt Kamp. Maar dat klinkt misschien hoopgevender dan het is. De toestemming met verschillende grondeigenaren is nog niet rond en ook de financiële middelen schieten tekort. Er worden bedragen geschat van tussen de 1,5 en 4 miljoen euro voor de landweg. “Maar het idee is wel dusdanig dat het ook door de gemeente wordt omarmd”, zegt Kamp.

Hoop

Namens die gemeente is wethouder Hans Peter Verroen aanwezig op de informatieavond. Zij aan zij met een verkeersdeskundige van de gemeente legt hij uit dat er voor harde ingrepen geen budget is. Een provinciaal onderzoek waaruit blijkt dat Heimolen knelpunt nummer 1 is op het gebied van landbouwverkeer geeft wel enige hoop. De gemeente hoopt aan de hand van deze harde cijfers budget te krijgen van de provincie om stappen te zetten.

Geef prioriteit aan Heimolen!

Zijn aanwezigheid en actieve luisterhouding tonen de betrokkenheid van Hans Peter Verroen. Maar daarmee weet hij niet het vertrouwen van alle mensen in de zaal te winnen. “Je moet met de buurdorpen praten. Dorpen als Huijbergen worden dichtgegooid voor landbouwverkeer, waardoor ze wel door Heimolen moeten rijden”, zegt iemand die bijval krijgt van een plaatsgenoot met scherpe oneliners: “Geef prioriteit aan Heimolen! Neem Heimolen eens een keer serieus! Kom in Actie!” Weer een ander komt met een oplossing. “Maak van Heimolen een fietsstraat”, wordt er geopperd.

Fietsstraat

De wethouder erkent de zorgen en het feit dat het gevaarlijk is op sommige punten. Hij is dan ook voornemens om met een groepje inwoners te kijken waar de grootste knelpunten zitten. Samen met een verkeersdeskundige kan hij dan de mogelijkheden en onmogelijkheden bekijken en benoemen. Ook de fietsstraat wordt meegenomen in de overwegingen. “Een voorwaarde voor een fietsstraat is onder meer dat er beduidend meer fietsers moeten zijn dan overig verkeer.”

Plofplaats

Het tweede hete hangijzer is de zogenaamde plofplaats in de buurt van Heimolen. Op dit bosperceel langs de Huijbergsebaan maakt de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) gevonden explosieven onschadelijk. Na een onaangekondigde harde knal die in 2021 ontstond na het onschadelijk maken van een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog, is de onvrede over dit perceel toegenomen. “Omwonenden werden niet alleen geconfronteerd met een enorme knal. In sommige panden stonden spullen te schudden of vielen die zelfs om. Kort daarna werden bij verschillende adressen nieuwe scheuren in muren ontdekt. Er bleek ook sprake van andere schade, aan stucwerk en daken. Denk aan losgekomen dakpannen en zelfs een ietwat verzakte nok”, staat te lezen in een eerder artikel over de plofplaats bij Heimolen.

Volgens Gerard Kamp is de gewenste oplossing een andere locatie. “De gemeente heeft nu wel de plofplaats vijftig meter van de bebouwing vandaan opgeschoven. Verder zullen ze de bewoners nu ook 24 uur van tevoren informeren. Dat is een aantal jaar niet gebeurd. Het is dus wel een punt wat inmiddels meer aandacht krijgt”, zegt hij. “Maar eigenlijk moet die plofplaats daar gewoon weg.”

Op dat laatste onderwerp kon de wethouder niet reageren. “Veiligheid is eigenlijk een portefeuille die bij de burgemeester thuis hoort. Dus ik kan daar in bestuurlijke zin geen toelichting op geven.”

Lees ook: Gemeente kiest zijde van EOD en niet van inwoners na ontploffingsschade Lees ook: Bewoners Heimolen zijn verkeersoverlast zat: ‘Soms begint het om zes uur ‘s morgens’