Video Bergen op Zoom

Visverhuizing maakt metamorfose Vijverberg mogelijk

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De Vijverberg in de Bergse wijk Gageldonk-west moet als het aan de gemeente ligt één van de mooiste parken van de stad worden. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er de komende tijd hard gewerkt in het gebied. Zo worden bomen gekapt en wordt de vijver uitgebaggerd.