Video Bergen op Zoom

Wethouder Van der Velden stapt op, Bergs college overleeft motie

Maarten Elst Maarten Elst

Patrick van der Velden is niet langer wethouder van de Gemeente Bergen op Zoom. Donderdagavond bood hij zijn ontslag aan tijdens het interpellatiedebat over het dossier Bestemming Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona. Kort daaropvolgend overleegde het nog zittende college een motie van wantrouwen.