Bergen op Zoom

Bergs restcollege overleeft ternauwernood motie van wantrouwen

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse restcollege heeft donderdagavond in een hectisch coronadebat ternauwernood een motie van wantrouwen overleefd, met 17 raadsstemmen tegen en 16 voor. De motie van Lijst Linssen, 50Plus en Samen0164 is gesteund door de vier linkse fracties (PvdA, GroenLinks, BSD en SP) en Lokaal Realisme. Het college behoudt steun van GBWP, VVD, CDA en D66. Daarmee mogen de wethouders Jacobs, Koenders, Van der Zwan en De Lange aanblijven met een minimale raadssteun.

Na het vertrek van Van der Velden, donderdagavond in de Bergse gemeenteraad, volgt een schorsing van de raadsvergadering, waarna de fracties reageren. GBWP-voorman Arjan van der Weegen is geraakt door het vertrek van de wethouder die zijn bestuurlijke verantwoording heeft genomen. “Patrick heeft zich 22 jaar ingezet voor de Bergse samenleving”, zegt hij. “Het beeld dat in de samenleving is ontstaan, is niet wie hij is. Patrick is een mensenmens, een bestuurder die werkt tussen de mensen en makkelijk contact maakt. Hij heeft het verschil gemaakt op diverse dossiers zoals het herstel van vestingwerken.” Van der Weegen wil vooral de gemeente bestuurbaar houden en het wegsturen van een voltallig college zou daar niet aan bijdragen.

Politieke doodzonde

Linssen houdt zijn motie van wantrouwen echter overeind en houdt het voltallige Bergse college verantwoordelijk voor het debacle. Ook andere fracties komen met stevige woorden. Adam Ahajaj, sprekend namens vier linkse fracties, neemt het de burgemeester kwalijk dat deze als vertegenwoordiger van de Kroon niet heeft ingegrepen. “Dit college heeft er bewust voor gekozen om de waarheid onder de pet te houden. Er is informatie weggehouden bij de gemeenteraad en dat is een politieke doodzonde.” Joost Pals (Lokaal Realisme) constateert dat het restcollege weliswaar de negatieve publiciteit betreurt maar geen échte spijt betuigt.

Treurnis en herstel

De fracties van CDA, VVD en D66 dienen vervolgens nog een tweede motie in, een motie van treurnis. Deze heeft minder verstrekkende gevolgen en leidt niet tot het opstappen van het college. Met het indienen van deze tweede motie willen de drie partijen vooral een signaal afgeven “om door te pakken en verder te gaan.” De indieners zien het dan ook als een motie van herstel. De motie is aangenomen met steun van GBWP.

Lees ook: Van der Velden stapt op als wethouder