Video Bergen op Zoom

Zwemmen, fietsen en hardlopen in en om de Binnenschelde

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Nu de kwaliteit van de Binnenschelde verbeterd is en corona niet meer in de weg zit, heeft Martijn van Schaik vrij baan voor het organiseren van Zoom(wo)man. Met deze triatlon wil Van Schaik weer een echte triatlon naar Bergen op Zoom brengen. Nu de startdatum snel nadert, is ook de triatloncoach volop aan het trainen.