Angstcultuur Jeugd- en Pleegzorg

Dossier Angstcultuur Jeugd- en Pleegzorg

Jeugdzorg en Pleegzorg liggen nogal eens onder vuur. Ouders, pleegouders en verzorgers voelen zich vaak niet serieus genomen of worden als niet bekwaam afgedaan. Ook in onze regio is het nodige aan de hand, laten we met een serie artikelen over de angstcultuur in de Zuidwest-Brabantse jeugdzorg zien. Zowel ouders als een jeugdzorgjongere, gemeenten, politici, de sector zelf en belangenorganisaties komen aan het woord.