Roosendaal

Acht Koninklijke Onderscheidingen uitgedeeld aan inwoners van Roosendaal

Lintjesregen 2023 | Foto's: gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Acht inwoners uit de gemeente Roosendaal hebben woensdagochtend een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zeven van hen mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Eén iemand heeft de titel Ridder in de Orde van Oranje-Naussau gekregen.

Adriënne Hermans (68) kreeg woensdag een lintje door haar veelzijdige vrijwilligersleven. Hermans begon in 1986 als verzorgster bij Stichting Leonardushof-Stichting Groenhuysen. Daarna bleef ze daar als vrijwilligster werken bij Groenhuysen bij lichtdementerende senioren en verzorgt ze daar maandelijks het nieuwsblad voor de locaties Leonardushof, Wouw en Nispen. Ook is Hermans jarenlang actief geweest voor de avondvierdaagse in Wouw en is ze nog steeds vrijwilligster bij Heemkundekring De Vierschaer, Stichting Kasteel van Wouw en dagbesteding SDW Wouw.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan mevr. A.M. (Adriënne) Hermans-Dekkers door burgemeester Han van Midden | Foto: Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Het tweede lintje was voor Christ van Rooij (77). Hij is al sinds 2005 docent bij Stichting Ouderen Achter de Computer. Daar verzorgt Van Rooij verschillende bijeenkomsten, is hij maandelijks aanwezig bij de inloopochtend en verzorgt hij jaarlijks de updates van alle laptops en computers. Ook is hij vicevoorzitter en lid van de werkgroepen Fotoarchief, Redactie Tijdschrift en Bidprentjes bij Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan dhr. C.C.G. (Christ) van Rooij door burgemeester Han van Midden | Foto: Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Toon van Oers (75) mag zich vanaf woensdag ook Lid in de Orde van Oranje-Naussau noemen. Dat heeft hij verdiend door zijn bijdrage aan verschillende stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo is Van Oers al sinds de oprichting in 1986 secretaris van fietsclub De Mannen van Gastel. Dat is niet zijn enige secretariswerk. De Roosendaler was tevens secretaris van Stichting Roosendaal 750 jaar en is dit nog steeds bij Stichting Blommekinders. Daarnaast is Van Oers vrijwilliger bij de werkgroep Tuinonderhoud bij de Sint Nobertusparochie en bij de Beheergroep Acitviteit 3.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan dhr. A.M.G. (Toon) van Oers door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Ook Paul van den Berg (62) heeft een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is achttien jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad van het Jan Tinbergen College geweest. Sinds 2005 is hij bestuurslid van Carnavalsvereniging Waaromnie, schoolvoetbal Roosendaal en RSC Alliance. Ook is Van den Berg lid en voorzitter van Oranjestichting Roosendaal.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan dhr. P.C.A. (Paul) van den Berg door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

De 79-jarige Cees Talboom is een docent in hart en nieren. Talboom is veertig jaar leraar geweest op verschillende scholen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook is hij een aantal jaren actief geweest als docent en secretaris bij Stichting Ouderen Achter de Computer. De oud-leraar is nog steeds actief als lid bij de werkgroepen Fotoarchief en automatisering, en als notulist en intern secretaris bij Heemkundekring de Vrijheijt van Roosendale. En als vogelliefhebber is hij secretaris, penningmeester én voorzitter bij Vogelvereniging Kanaria.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan dhr. C.J.J.M. (Cees) Talboom door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Het Matinee-orkest, RAC en Tullepetaonekapel Stichting Carnaval Roosendaal. Het zijn drie muziekgroepen waar de 71-jarige Annie Consemulder al jaren deel van uitmaakt. Van vrijwilliger en muzikant tot oprichter en leider. Consemulder is muzikaal en dat weten ze bij die groepen. Daarnaast is ze jaren actief geweest als ploegleidster van Cosun Beet Company en bij de Nationale Jeugdronde van Roosendaal.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan mevr. J.B.F. (Annie) Consemulder-van Dijk door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Een ander muzikaal Roosendaals talent is Fanny Voeten-de Jong (75). Ze is al ruim vijftig jaar vrijwilligster en dirigent voor de Norbertusparochie. Zo heeft ze verschillende kerkkoren opgericht, en organiseerde ze gezinsvieringen. Vandaag de dag zet ze zich nog in voor het Gelegenheidskoor van Onze Lieve Vrouwekerk en Josephkerk. Bijzonder is dat ze slechtziend is, maar toch muziekstukken herschrijft, oefent op de piano en dirigeert. Daarnaast is Voeten activiteitenbegeleidster bij S&L Zorg.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau aan mevr. F.E. (Fanny) Voeten-de Jong door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.

Naast nieuwe leden, is er ook iemand benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Naussau. Namelijk de 73-jarige Jacques van Meel. Hij heeft een indrukwekkende cv op het gebied van dans, en heeft onder andere gewerkt als dansleraar, choreograaf en artistiek directeur. Tot dit jaar was Van Meel artistiek leider van Stichting Roosendaal Danst. Ook was hij cultureel adviseur voor KPJ Roosendaal, en adviseur en uitvoerder van de Oogstdankviering van de KPJ, KVO en NCB.

Uitreiking lintje, koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan dhr. J.P.L.M. (Jacques) van Meel door burgemeester Han van Midden | Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger.
Lees ook: Het regent lintjes in Woensdrecht: zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt