Ossendrecht

Actiegroep Windstil Ossendrecht wil ‘Dorpsmolen’ als alternatief voor windpark

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De actiegroep Windstil Ossendrecht biedt de Woensdrechtse gemeenteraad een alternatief aan voor het beoogde ZE-BRA windmolenpark op de grens met Reimerswaal: één enkele molen op Woensdrechts gebied nabij de woonkern die dan de functie krijgt van lokale ‘dorpsmolen’ en de plaatselijke bewoners van energie moet voorzien. “Burgerparticipatie pur sang”, zo stelt actievoerder en omwonende Just Jansz. Vanavond besluit de Woensdrechtse raad over de RES (Regionale Energie Strategie).

Duurzame energieopgave

Met de RES geeft de gemeente aan wat er aan duurzame zonne- en windenergie moet komen binnen de gemeentegrenzen. Volgens het college zou met het ZE-BRA initiatief in één klap aan een groot deel van de RES-opgave voldaan kunnen worden. Maar de activistische bewonersgroep zegt zich overvallen te voelen door het plan van ZE-BRA met in totaal 19 enorme windmolens – nog twintig meter hoger dan de Utrechtse domtoren. Daarvan zouden er 5 op Woensdrechts gebied komen, nabij Ossendrecht. Volgens Jansz zijn al deze turbines niet nodig om aan de duurzame energiebehoefte te voldoen. Bovendien zijn ze schadelijk voor de natuur en het landschap.

Compensatie verkeer A4

Inmiddels zijn er moties in voorbereiding om het aantal nieuwe windmolens op Woensdrechts grondgebied te beperken tot drie, de actiegroep vindt echter dat het bij één molen moet blijven. Volgens Jansz is in het project ook een compensatie meegenomen voor de CO2-uitstoot van het wegverkeer op de A4. Dat is ten onrechte, stelt hij. De activisten hebben inmiddels bijval voor hun bezwaren gekregen van diverse raadspartijen waaronder AKT, PvdA en D66. Alleen de coalitiepartijen houden zich op de vlakte. “De coalitie laat het afweten”, aldus Jansz.