Ossendrecht

Windstil Ossendrecht wil uitstel besluit Ze-Bra: ‘Woensdrechtse bezwaren van tafel geveegd’

Han Verbeem Han Verbeem

Actiegroep Windstil Ossendrecht wil dat het Woensdrechtse gemeentebestuur bij Reimerswaal aandringt om te wachten met goedkeuring van het Ze-Bra windproject, met inbegrip van de twee molens op Ossendrechts gebied. In een brief aan de coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD vraagt actievoerder Just Jansz om ‘op de pauzeknop te drukken’. “De Woensdrechtse bezwaren zijn genadeloos van tafel geveegd”, schrijft hij. Jansz stelt dat Reimerswaal voorbij gaat aan de ‘zwaarwegende argumenten’ die de Woensdrechtse raad 7 juli heeft meegegeven aan de Zeeuwse buren.

Verbijsterd

Jansz is naar eigen zeggen verbijsterd. Zo zou het Reimerswaalse college de raadsleden vragen om een ‘blanco cheque’ voor de plannen. Het aanvullende milieu-effectrapport (MER) ontbreekt nog en ook de zienswijzen die Woensdrecht bij de Zeeuwse buren heeft ingediend zijn genegeerd: er zijn geen extra onderzoeken met milieumetingen uitgevoerd. Ook het verzoek om één van de twee Ossendrechtse molens zuidelijker te plaatsen -eveneens een verzoek van de Woensdrechtse raad- is niet uitgevoerd. Dat vindt hij echter begrijpelijk, “omdat aan de zuidkant geen ruimte is.”

MER-rapport

Het ontbreken van een extra MER-onderzoek naar de gevolgen voor de Brabantse natuur vindt Jansz onbegrijpelijk. “De raadsleden in Reimerswaal kunnen dan namelijk niet beoordelen of deze aan de door de Raad van State gestelde eisen voldoet.” Onlangs heeft de RvS geoordeeld dat voor dergelijke windprojecten extra regelgeving nodig is wat betreft overlast van geluid en slagschaduw.  Vooralsnog staat het voorstel in Zeeland nog steeds op de raadsagenda: dinsdag beslist de Reimerswaalse raad of ze instemt met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ en daarmee groen licht geeft voor het windpark.

Blanco cheque

De actiegroep Windstil Ossendrecht vertegenwoordigt een groep van tientallen inwoners uit de Brabantse buurgemeente Woensdrecht. Het Ze-Bra project voorzag oorspronkelijk in vijf windmolens van elk 200 meter hoog op Ossendrechts gebied, mede onder druk van de bewonersprotesten is dat aantal teruggebracht tot twee. De actiegroep vindt slechts één windmolen acceptabel. Vanuit Rilland zijn eveneens protesten tegen de bouw van het windpark gekomen, van onder anderen bewoners van de Völkerweg en Sophiaweg.