Roosendaal

AED-overleg na moeilijk te openen doosje

© Nationale Beeldbank

Redactie Redactie

Klaar Koenraad heeft de vragen van Sanneke Vermeulen van de VVD beantwoord. Vermeulen vroeg hoe het zat met de controle over de AED’s, wie er verantwoordelijk is als de AED’s niet open gaan en of het slim is om wegwijsborden in de stad te plaatsen. Klaar Koenraad gaf snel antwoord en verschaft de VVD duidelijkheid, maar er komen geen wegwijsborden. De app is namelijk sneller en beter.

Na een recente gebeurtenis, waar een vrouw onwel werd en de AED bijna niet te openen was, ondernam Sanneke Vermeulen actie. Zij stuurde enkele vragen naar het college van burgemeester en wethouders, omdat dit niet meer mag gebeuren. De VVD wilde antwoorden op wie er controle over de AED’s heeft, wie er verantwoordelijk is als de AED’s niet open gaan en bewegwijzeringsbordjes ophangen in de stad voor de dichtstbijzijnde AED’s.

Antwoorden

Klaar Koenraad, wethouder duurzaamheid, zorg, volksgezondheid en bestuurlijke vernieuwing, kwam snel met antwoord. Volgens haar heeft de gemeente de gemeentelijke gebouwen voorzien van AED’s en worden die één keer per jaar gecontroleerd en wordt gedaan door Stichting Maatwerk Opleidingen uit Etten-Leur.

Niemand verantwoordelijk

Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor eventueel letsel of zelfs de dood, zegt Koenraad niemand aan te wijzen. Als antwoord geeft zij: “Als burger word je geacht het maximaal haalbare te doen bij eerste hulpverlening. ln de situatie van hartfalen is dat 112 bellen of starten met reanimeren. Als er iets mis gaat bij de eerste hulpverlening, zal dit in Nederland niet als strafbaar handelen worden aangemerkt. Het gaat erom dat je naar beste kunnen handelt.”

Geen wegwijsbordjes

Over de bewegwijzeringsbordjes voor het vinden van een AED, zegt Koenraad dat de AED-app een beter middel is om op de snelste manier een AED te vinden. De app is namelijk actueler, geeft de openingstijden aan en navigeert de mensen het snelst.