Bergen op Zoom

Alsnog ruimte voor zonnepanelen in historische Bergse binnenstad

Stockfoto: Ulrike Leone (Pixabay)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In het najaar van 2022 kwam Bergenaar Jim Visser in het nieuws, nadat hij als protest een spandoek aan zijn gevel hing. Hij woont aan de Williamstraat, langs het Joorenplein, en had zonnepanelen op zijn dak gelegd. Al snel ontstond een conflict met de gemeente, omdat het gebied waar hij woont aangemerkt is als beschermd stadsgezicht. De panelen moesten weg en er werd een dwangsom opgelegd. Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de kwestie en mogen ze blijven liggen naar alle waarschijnlijkheid.

Tot nu toe bood het beleid geen ruimte voor zonnepanelen op daken in de historische binnenstad, in ieder geval niet wanneer de collectoren zichtbaar zijn vanaf de straatzijde. De ontstane situatie aan de Williamstraat was eind november 2021 aanleiding voor Lijst Linssen om er een motie aan te willen wijden, die uiteindelijk werd ingediend samen met GBWP, VVD en 50Plus. Het voorstel vroeg om meer flexibiliteit en oog voor duurzaamheid.

Artikel gaat verder onder de foto.

Voortschrijdend inzicht

Namens Lijst Linssen en de andere indieners vroeg Sander Siebelink dinsdagavond aan het college om voortschrijdend inzicht bij de aanleg van zonnepanelen in de binnenstad. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is volgens het raadslid inmiddels in het jaar 2022 terecht gekomen, en dus bereid te kijken naar versoepelingen. Er is nu eenmaal een spanningsveld tussen de belangen van duurzame energie en het behoud van monumentale panden. Precies daarom gaf Siebelink aan: “Laat duidelijk zijn: we liggen géén zonnepanelen op monumentale panden.” Voor andere daken in een binnenstad moet echter wel meer mogelijk zijn, vinden naar nu blijkt de meeste partijen.

Betaalbaar verduurzamen

Een jaar geleden dacht een aantal fracties daar nog anders over maar er zijn een aantal raadsleden tot nieuwe inzichten gekomen. Het moet voor inwoners mogelijk zijn om op een betaalbare en effectieve wijze te verduurzamen. Niet alleen met zonnecollectoren maar ook met bijvoorbeeld zonneboilers, werd dezelfde avond nog benoemd, nadat D66 ook hiervan een voorbeeld noemde – nota bene vlak naast het adres aan de Williamstraat.

‘Vooruit kijken’ is het devies waar met name het CDA en GBWP nog even de nadruk op legden. Er komen steeds nieuwe technieken bij en daar moet je voor open willen staan, in een tijd die vraagt om duurzaam denken.

Een jaar geleden was het anders

Toch waren er onderling ook verbazing en wat verwijten. Een jaar eerder al is uitgebreid over dit thema en hoe ermee om te gaan gesproken en toen waren lang niet alle partijen overtuigd. Daarnaast rees de vraag of er nu een uitzondering gemaakt kan worden voor zo’n situatie als die van de bewoner die dwangsommen opgelegd kreeg. Wethouder Barry Jacobs gaf aan dat er een risico bestaat dat hierna ‘jan en alleman’ ineens panelen op het dak gaat leggen. Snel nieuw beleid hebben is dus van belang.

De linkse partijen sputterden eerst nog even tegen maar kwamen na een korte schorsing toch met de mededeling achter de motie te staan. De wethouder was blij met de breed gedragen steun. Er komt zo snel mogelijk een voorstel om duurzame toepassingen op niet-monumentale daken in het centrum toe te staan. Als de panelen van Jim Visser voldoen aan de in dat plan gestelde normen kan ook hij weer opgelucht ademhalen.

Lees ook: Strijd om zonnepanelen in Bergse Binnenstad Lees ook: Lijst Linssen wil versoepeling beleid zonnepanelen in Bergse binnenstad