Bergen op Zoom

Lijst Linssen wil versoepeling beleid zonnepanelen in Bergse binnenstad

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Onlangs publiceerden we een artikel over een pand in de Williamstraat, waarvan de eigenaar een boete boven het hoofd hangt. Hij moet zijn zonnepanelen verwijderen omdat ze in het zicht hangen. Lijst Linssen las het verhaal ook en klom meteen in de pen.

Het betreft geen historisch pand maar het is wel een zichtlocatie. De straat ligt langs het Pastoor Joorenplein en de panelen zijn dus goed te zien. Bewoner Jim Visser vindt het raar dat hij ze weg moet halen terwijl ze op het voormalige BBA-pand aan de Zuid-Oostsingel mogen blijven liggen. Verder stelt hij dat er op het Joorenplein veel meer zaken niet bepaald een historisch aanzicht geven. En een ander belangrijk argument vindt hij dat burgers de kans gegeven moet worden om te verduurzamen. Vooral met dat laatste is Lijst Linssen het roerend eens.

‘Bezopen’

Raadslid Sander Siebelink en burgerlid Toine van Steenpaal hebben het college aangeschreven over de kwestie. Waarschijnlijk doen ze dit in opdracht van partijleider Ton Linssen. Die reageerde eerder deze week op het vorige artikel behoorlijk fel. Hij noemde het op Facebook “bezopen” dat de gemeente de panelen weg wil hebben, op straffe van een boete. Dat het Joorenplein als beschermd stadsgezicht wordt aangemerkt vindt hij lachwekkend; “Een blind paard kan geen schade aanrichten.” De voorman schreef dat hij zijn partijgenoten er vragen over zou laten stellen.

Nieuwe inzichten

In de brief die erover is opgesteld vermelden Siebelink en Van Steenpaal zich bewust te zijn van het verbod op het aanbrengen van zonnepanelen in het gebied dat valt onder het beschermd stadsgezicht. Dat heeft de gemeenteraad zelf enige tijd geleden besloten. Maar de partij is tot nieuwe inzichten gekomen, mede vanwege de recente klimaattop in Glasgow en de steeds grotere waarde die wereldwijd wordt toegekend aan duurzame en betaalbare vormen van energie.

Betere afstemming per locatie

“Wij begrijpen heel goed dat het aanbrengen van zonnepanelen op of in de directe nabijheid van historisch waardevolle panden, niet wenselijk is. Maar er blijven genoeg straten over binnen het beschermd stadsgezicht vallen, waar dit wel mogelijk zou moeten zijn.” Tevens schrijven de politici: “Daarnaast komt het voor burgers vreemd over wanneer bijvoorbeeld wel grote raampartijen zijn toegestaan (en terecht), maar zonnepanelen niet.”

Er moet wat betreft Lijst Linssen snel een aangepast beleid komen voor de binnenstad, dat het plaatsen van zonnepanelen op bepaalde plekken wel mogelijk maakt. Ze vragen het college om tot die tijd richting inwoners zoals Jim Visser aan de Williamstraat niet handhavend op te treden.