Bergen op Zoom

Strijd om zonnepanelen in Bergse Binnenstad

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Jim Visser woont sinds april 2020 aan de Williamstraat 31 en heeft dat jaar in september zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Hij had eigenlijk een vergunning aan moeten vragen maar dat was hem toen niet duidelijk, geeft hij aan. In maart kreeg hij een eerste gemeentelijk schrijven over de panelen. Die zouden er niet mogen liggen, hij moest ze verwijderen. Het werd het begin van een strijd tussen een inwoner en de gemeente.

Volgens de gemeente mogen de panelen niet omdat de woning binnen het gebied rijksbeschermd stadsgezicht valt. Daar valt zo’n beetje het hele centrum onder, net als bijvoorbeeld het Havenkwartier. Daarnaast had Jim natuurlijk een vergunning moeten aanvragen, dan had hij vooraf geweten dat dit niet mocht. Toch geeft een woordvoerder ook aan te betreuren dat de gemeente en Visser zo tegenover elkaar staan.

Wel of niet vergelijkbaar

In zijn protesten tegen het besluit beriep Jim zich onder meer op het gelijkheidsbeginsel. Op het voormalige BBA-kantoor aan de Zuid-Oostsingel liggen ook panelen in het zicht. De gemeente geeft aan dit geen vergelijkbare situatie te vinden. Hier staat het puntdak haaks op de straat, waardoor ze minder zichtbaar zijn. Bovendien zijn het matte exemplaren en ze liggen verzonken in de dakpannen. Voor de pandeigenaar aan de Williamstraat is dat laatste niet mogelijk, als het al zou mogen. Dat wordt te prijzig, legt hij uit. Aan de achterzijde plaatsen gaat ook niet. Daar zit een dakkapel en het rendement zou veel lager zijn.

Starre houding

De activistische Bergenaar heeft onlangs een groot spandoek opgehangen om aandacht te vragen voor zijn verhaal. Hij baalt om meerdere redenen van de in zijn ogen starre houding van de gemeente. Er zijn op en om het Pastoor Joorenplein veel meer elementen, zegt hij, die niet passen bij een historische binnenstad. Toch mogen die er blijkbaar wel zijn. Daarnaast vindt hij groener denken en leven een belangrijk punt. Daar wil hij best in investeren maar er zitten wel financiële grenzen aan.

Hoop op andere inzichten

Waarschijnlijk gaat Jim de panelen toch maar weghalen, anders komen er boetes vanuit het stadskantoor. De draagconstructie laat ie voorlopig zitten, in de hoop op andere inzichten bij de gemeente. Hij sluit zijn reactie af met een oproep, ook gericht aan de politiek: “Wil je een gemeente zijn die alles verbiedt of wil je meewerken aan duurzaamheid?”