Geen regio geselecteerd

Archief van het Wilhelmietenklooster van Huijbergen online

Foto: West-Brabants Archief (Saskia van Bavel)

Redactie Redactie

Het archief van de Wilhelmieten van Huijbergen is jarenlang een goed bewaard geheim geweest. Decennialang hebben de broeders het oude archief van de Wilhelmieten zorgvuldig beheerd, gerestaureerd, getranscribeerd, vertaald en geraadpleegd voor onderzoek. Nu is het archief verhuisd naar het West-Brabants Archief.

De oude kluis waarin het archief bewaard werd bleek namelijk geen ideale plaats om een archief voor langere tijd in op te bergen. Het archief was ernstig aangetast door vocht en verzuring en de broeders hebben vervolgens de hulp van het West-Brabants Archief ingeroepen.

Nu is het mogelijk gemaakt om het Wilhelmietenarchief te behoeden voor verder verval. Daarnaast is het volledige archief gedigitaliseerd de website van het West-Brabants Archief.

Veel documenten uit het archief gaan dan ook over ontginning en eigendom van grondgebieden in de omgeving van het klooster, zoals stukken over belastingheffingen en conflicten met de abdij van Tongerlo. Daarnaast zijn er veel kasboeken bewaard gebleven, waaruit op te maken valt wat voor inkomsten en uitgaven de Wilhelmieten hadden en hoe ze leefden.

Op de Facebookpagina van het West-Brabants Archief zijn al enkele foto’s uit het archief te vinden.