Woensdrecht

Lintjesregen in gemeente Woensdrecht: 8 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Koninklijke onderscheiding

Herbert Kats Herbert Kats

In de gemeente Woensdrecht zijn dit jaar acht inwoners bedeeld met een Koninklijke onderscheiding. Ook hier gebeurt dat weer op 26 april, de dag voor Koningsdag. Allen werden geëerd vanwege hun verdiensten voor de samenleving.

In dit artikel zijn de eerste twee inwoners benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna volgen de zes inwoners die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ingedeeld per woonplaats.

Kees Daleboudt, (80) uit Ossendrecht

 • Daleboudt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is is al sinds 1976 op tal van gebieden actief als vrijwilliger. Bij diverse werkgevers had hij een bestuursfunctie in de ondernemingsraad.
 • Als vrijwilliger ondersteunde hij onder meer de Gereformeerde Kerk in Zevenbergen en als ledenadministrateur de Protestantse Kerk in Woensdrecht.
 • Hij is tevens al 13 jaar bestuurslid van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in Archeologie.
 • Penningmeester was hij bij het Zevenbergs Vocaal Ensemble, het Natuurhistorisch- en Volkenkundig Museum in Oudenbosch, het Natuurpodium Brabantse Wal en de Stichting Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch.
 • Sinds 2021 is de Ossendrechter vrijwilliger bij de Stichting Behoud Cultureel-Historisch Erfgoed Zuidwesthoek.

Bert Verlaan, (68) uit Huijbergen 

 • Verlaan is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 35 jaar in voor de EHBO vereniging Huijbergen, waarvan hij voorzitter is.
 • Daarnaast zet hij zich intensief in voor de roeisport. Zes jaar was hij bestuurslid van Roeivereniging Breda. Sinds 1990 is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Hij is nationaal kamprechter, hoofd van de jury en fungeerde als wedstrijdcommissaris.
 • Daarnaast is hij sinds 2014 lid van het buurtpreventieteam Huijbergen en vanaf 2022 vrijwilliger bij de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Ko van de Griek, (70) uit Hoogerheide

 • Van de Griek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zorgde er vanaf 1996 voor dat zwembad Den Inkel in Kruiningen door een Stichting waarvan hij zelf voorzitter van was. Per 1 oktober 2022 is de stichting opgeheven, omdat er een nieuwe exploitant voor het zwembad kwam.
 • Leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Reimerswaal konden door zijn inspanningen zwemlessen volgen.
 • De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding gebeurde in het bijzijn van een vertegenwoordiging uit Reimerswaal.

Paula Wigmans-Mouwen, (60) uit Hoogerheide

 • Wigmans-Mouwen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau. Zij was op tal van fronten actief bij Scouting Hoogerheide, onder meer als secretaris. Naast haar bestuursfunctie kookte ze jarenlang op kamp, zorgde dat het Scoutinggebouw schoon was en onderhield contacten met ouders en regelde activiteiten.
 • Mede vanwege haar jarenlange en intensieve inzet konden veel kinderen en jongeren uit de gemeente meedoen aan leuke activiteiten en deden zowel praktische als sociale vaardigheden op.

Stan Jansen, (68) uit Hoogerheide

 • Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op het gebied van de wielersport is hij een begrip in de gemeente Woensdrecht, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de organisatie van wielerevenementen.
 • Bij RSC De Zuidwesthoek was hij jarenlang zowel trainer, penningmeester, secretaris als voorzitter. Tevens maakte hij zich hard voor de aanleg van de wielerbaan bij het ZuidWestHoek College.
 • Daarnaast staat hij bekend om zijn tomeloze inzet voor jeugdigen/jongeren. Mening professioneel wielrenner heeft hij onder zijn hoede gehad, waarvan wereldkampioenen Thalita de Jong en Mathieu van der Poel mooie voorbeelden zijn.

Adri van Gaal, (56) uit Putte

 • Van Gaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij het carnaval. Als bouwer en zijn deelname aan Nederlandse en Belgische optochten, maar ook als penningmeester en secretaris. In 1984 was hij nar en van 2017 t/m 2019 Grootste boer.
 • In 1999 richtte hij de verkeersregelaarsgroep Putte op, die zorgt voor de vrijwilligers die de verkeersveiligheid bij evenementen waarborgen.
 • Van Gaal was ook vijf jaar actief lid van de OndernemersVereniging Putte (OVP) en is al ruim 10 jaar betrokken bij het dorpsplatform Putte.
 • In 2015 richtte hij de vrijwilligersclub op die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het terrein en de gebouwen van R.K.V.V. Grenswachters.
 • Tot slot is hij sinds 2021 penningmeester bij de Katholieke Bond Ouderen (KBO). Bij deze vereniging helpt hij ook mee met diverse activiteiten.

Theo Sanders, (70) uit Huijbergen

 • Sanders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij nam het initiatief om een levende kerststal op te bouwen in Huijbergen, die al dertig jaar rond de kerst veel belangstelling trekt.
 • Van de jaarlijkse Lampionnenoptocht met Driekoningen is hij de grondlegger.
 • Sanders zette zich ook jarenlang in als bestuurslid van het kerkbestuur en het kerkkoor in Huijbergen.
 • Daarnaast was hij van 1995 tot 2018 bestuurslid bij Scouting Huijbergen. Vanuit deze functie zat hij onder andere in de bouwcommissie om een groter onderkomen te realiseren.
 • Van 2008 tot 2016 was Sanders voorzitter van het dorpsplatform Huijbergen, waar hij ijverde voor het vergroten van de verkeersveiligheid en de bouw van starterswoningen. Ook aan het Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Huijbergen leverde hij een aanzienlijke bijdrage.
 • Sinds 2014 zet Theo Sanders zich in voor molen Johanna in Huijbergen, sinds 2019 als voorzitter. Hij volgde zelfs de opleiding tot molenaar.
 • Ook was hij lid van de WMO-adviesraad.

Niels van Elzakker, (55) uit Hoogerheide

 • Van Elzakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2007 was hij mede-organisator van PrimeraPop, nu bekend als het Brabantse Wal Festival. Een festival dat vorig jaar over vier dagen 8000 bezoekers trok. Hij is er voorzitter van.
 • Ook is Niels van Elzakker de motor achter tal van wielerevenementen in de gemeente Woensdrecht. Zo is hij voorzitter van Stichting Vrienden van de Koers. Zo’n tien jaar geleden blies hij de wielerronde van Hoogerheide nieuw leven in en inmiddels worden er in alle vijf de dorpen rondes gereden onder de naam Brabantse Wal wielerevents.
 • In 2023 werd mede door hem een belangrijke wielerklassieker binnen de Topcompetitie binnengehaald: de Fokker Slag om Woensdrecht.
 • Tot slot zet hij zich al jaren in voor de ondernemersvereniging in Hoogerheide. Hiervan werd hij in 2018 voorzitter.