Bergen op Zoom

Bergen op Zoom licht blauw op voor ziekte ME

Theater De Maagd licht blauw op voor Wereld ME-dag

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Op zondag 12 mei schijnt ter ere van Wereld ME-dag na zonsondergang een sprookjesachtig blauw licht in Bergen op Zoom. Theater De Maagd licht blauw op om aandacht te vragen voor de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitus).

ME (Myalgische Encefalomyelitis) is een multi-systeemziekte waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat. De ziekte kenmerkt zich met name door verergering van klachten na een minimale inspanning. Deze klachten bestaan onder andere uit een verzwakt immuunsysteem, concentratie- en geheugenproblemen, pijn in spieren en gewrichten, slaapproblemen, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, hartkloppingen en hoofd-, keel- en buikpijn.

17 miljoen

Wereldwijd zijn er naar schatting 17 miljoen mensen getroffen door de ziekte ME, waarvan alleen al in Nederland ruim 40.000. Deze patiënten zijn vaak niet in staat om te werken, naar school te gaan, sociale contacten te onderhouden of hobby’s uit te voeren. De meest ernstig zieke ME-patiënten zijn zelfs volledig bedlegerig en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Onderzoek

Voor het eerst in Nederland wordt er een onderzoeksagenda opgesteld voor biomedisch onderzoek naar ME. Daarnaast is er ook dringend behoefte aan ME-poliklinieken en specialisten waar patiënten met hun klachten terechtkunnen. Tot nu toe is er geen adequate behandeling voorhanden.

Naast het aanlichten van theater De Maagd in Bergen op Zoom, is ook de Erasmusbrug in Rotterdam blauw verlicht.