Bergen op Zoom

Bergs college renoveert ‘stad als een huis’ maar voor kaaimuren is geen geld

Volgens financieel wethouder Joost Pals is Bergen op Zoom als een renovatiewoning: eerst de fundering, dan de rest. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom is als een gebouw dat in de steigers staat, zegt financieel wethouder Joost Pals donderdagavond bij de begrotingsbehandeling. Het gaat om een beleidsmatige miljoenenverbouwing met nieuwe beleidsnota’s. Daarvoor stemt de raad in met een begrotingsoverschot van drie miljoen voor 2023, met een inflatiebuffer van twee ton. “Of dat voldoende is? We gaan het meemaken.” Alleen Samen0164 en Lijst Linssen stemmen tegen.

Na jaren van rode cijfers heeft Bergen op Zoom de komende jaren miljoenen te verdelen. Want in 2024 en 2025 liggen nóg forsere overschotten in het verschiet, van respectievelijk 9 en bijna 13 miljoen euro. De spreekwoordelijke vergelijking met een gebouw is overigens niet nieuw: al in de jaren zestig van de vorige eeuw schreef toenmalig stadshistoricus Korneel Slootmans over Bergen op Zoom als een “stad als een huis” waarbij elke bevolkingsgroep een eigen kamer heeft met verbindende gangen. Overigens is vooralsnog geen geld vrijgemaakt voor de gestutte kaaimuren en is niet duidelijk wat de reorganisaties op cultuur en sport nu écht gaan kosten. De nieuwe bedrijfsplannen, oftewel businesscases, zijn nog steeds niet voltooid – merkt Paul Schut (GBWP) op.

Werkgeverschap

Het Bergse college wil werk in uitvoering maar het schort aan voldoende medewerkers. Koester de ambtelijke organisatie, benadrukt raadslid Reinout Krijnen (Samen0164) al sinds de begrotingsdebatten van 2018. En dat onderschrijft Pals. “Goed werkgeverschap vinden we heel belangrijk”, merkt hij op. Een tekort aan medewerkers -met zo’n 80 fte’s aan niet ingevulde vacatures- ontstaat door krapte op de arbeidsmarkt. “Maar ook door het imago dat de gemeente heeft gekregen”, moet de wethouder toegeven. Want de gemeente staat niet echt te boek als een leuke instantie om te werken.

Niet in control

Bij het begin van de bestuursperiode, in mei, trof het Bergse college de spreekwoordelijke lijken in de kast. “Mede daarom moeten we orde op zaken stellen”, zegt Pals. En ja, moet de wethouder toegeven, de gemeente is helaas niet ‘in control’ met uitvoering van beleid. “Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten en gaan er aan werken.” Daarbij roept hij de raadsleden op om kritisch te blijven en het college waar nodig “het vuur aan de schenen te leggen.”

Markiezaatspas

De raad gaat meer dan voorheen over het sociaal domein met ouderen- en jeugdzorg, armoedeaanpak en werkloosheid. Wethouder Dominique Hopmans voelt daarom wel wat voor de invoering van de Markiezaatspas, zoals de fracties Akkaya/50Plus voorstellen. Dat is een kortingspas waarmee minima aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld kortingen bij winkels en gratis culturele voorzieningen. “Dat is het onderzoeken zeker waard.” Daarbij gaat Hopmans ook in gesprek met bedrijfsleven en ondernemersorganisatie Sterck, reageert hij op vragen van Sander Siebelink (V-BoZ).

Daden en woorden

Letty Demmers-van der Geest wil de daden geven waarom wordt gevraagd: onder meer bij veiligheid en handhaving. “Maar soms zijn ook woorden nodig om dat te bereiken.” Daarom gaat de lokale bewindsvrouwe in gesprek met bewoners, ondernemers en instanties om te bereiken hoe het veiligheidsgevoel in de gemeente omhoog kan. De resultaten van de gesprekken met de bevolking, “want daar doen we het tenslotte voor”, koppelt ze terug naar de raad.

Klimaatbestendig

Het instellen van een noodfonds voor klimaat en duurzaamheid komt er niet. Wel belooft wethouder Hans Peter Verroen dat het college meer moeite doet om Bergen op Zoom ‘klimaatbestendiger’ te maken. En burgers de vrije hand geven bij het aanleggen van kabelgootjes op straat voor elektrische auto’s, ziet Verroen al helemaal niet zitten. Afgezien van de veiligheidrisico’s voorziet de wethouder “zeer ongewenste effecten” zoals burenruzies over parkeerplaatsen. Toch gaat de VVD-motie door de raad, met tegenstemmen van alleen Lokaal Realisme.

Jargon

Joey van Aken heeft moeite met vakjargon dat voor buitenstaanders nauwelijks te begrijpen. Zo vraagt de wethouder zich af wat een ‘voorliggend veld’ is: “Laten we het hebben waar het over gaat: de verenigingen en clubs die hart hebben voor onze samenleving.” Van Aken pleit voor begrijpelijke taal in de stukken.

Antwerpen

Samenwerking met Vlaanderen en het Antwerpse gewest ziet burgemeester Frank Petter als een “handreiking voor de ambities van het college.” Een raadsontmoeting met de Zuiderburen in het derde kwartaal van 2023 komt alleen wel wat laat, merkt de burgervader schertsend op. “Dan ben ik al weg.” De motie komt van de VVD, waarbij andere fracties naast de intensievere samenwerking met België ook de banden met Zeeuwse gemeenten willen aanhalen. Maar daar voelen de liberalen weinig voor.