Bergen op Zoom

Bergs college weigert De Stadskelder huurverlaging

Wendy en Koen tijdens opnames voor een tv-programma van Streekomroep ZuidWest.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het Bergse college, en dan met name wethouder Jeroen de Lange, zegt geregeld zich sterk te maken voor het behoud van de binnenstad als levendig centrum. Leegstand en corona maken dat er niet eenvoudiger op. Mede daardoor klinkt nogal eens de oproep richting eigenaren van panden om met huurverlagingen ondernemers tegemoet te komen. Vreemd genoeg weigert de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Wendy en Koen, de gezichten van De Stadskelder aan de Grote Markt, weten er inmiddels alles van.

Overal in Nederland verlaagden pandeigenaren hun huren de afgelopen tijd. Soms ingegeven door de leegstand in een winkelhart, vaak ook om in coronatijden hurende ondernemers de nodige lucht en overlevingskansen te geven. Niet altijd even spontaan en zelfs niet altijd vrijwillig, er zijn meermaals rechters aan te pas gekomen. Maar het gebeurde wel, en het Bergse college heeft eveneens geregeld opgeroepen om op die wijze de lokale middenstand en horeca tegemoet te komen. Als ‘huisbaas’ is Bergen op Zoom echter onverbiddelijk, leggen de uitbaters van De Stadskelder uit. Zij huren deze historische gewelvenkelder van de gemeente en die weigert iedere korting op de maandelijkse lasten.

Uitstel maar huurverlaging is niet nodig

Wendy Aertssen en Koen Burgel hebben niet alleen zelf meermaals verzoeken weggelegd bij de gemeente en gevraagd om een tijdelijke verlaging van de lasten. Er gingen ook brieven van hun jurist, boekhouder én Koninklijke Horeca Nederland richting het stadskantoor. Allemaal zonder het gehoopte resultaat. Er werd wel uitstel van betaling aangeboden maar het totaalbedrag bleef hetzelfde.

Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat de ondernemers aanspraak kunnen maken op bijdragen van de overheid. We leggen hem voor dat dit ook geldt voor andere ondernemers, in panden waarvan het college de betreffende eigenaren wél oproept een lagere huur te berekenen. Toch vindt het college blijkbaar dat een tijdelijke korting niet nodig is. Opnieuw wordt verwezen naar de overheidssteun.

Dubbele pech

Helaas hebben de ondernemers van De Stadskelder weinig aan die landelijke regelingen. Die worden berekend op basis van de omzet in 2019 en dat was voor deze horecalocatie een dramatisch slecht jaar. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf problemen heeft met de gemeente. Er spelen zaken omtrent technische voorzieningen die niet op orde zijn, terwijl de verhuurder daar verantwoordelijk voor is, maar ook is er veel en lang strijd geweest over het mogen wegzetten van een terras. Daarom was De Stadskelder in 2019 geregeld voor langere tijd dicht en zijn de jaarcijfers zo slecht, aldus Wendy en Koen.

Ze voelen zich behoorlijk in de steek gelaten door het college en de gemeente en overwegen juridische stappen. Omdat al heel wat rechters pandeigenaren oplegden de huur te verlagen, denken ze een goede kans te maken. Wel betreuren de ondernemers dat het zo ver moet komen.

Update, 18 mei, 19.49: De eigenaren hebben aanvullend laten weten dat (in tegenstelling tot wat blijkbaar door sommigen wordt aangenomen) ze een marktconforme huurprijs betalen voor de locatie. Die is zelfs enige jaren naar beneden bijgesteld, nadat een makelaar een huurwaardebepaling opstelde en er 500 euro per maand te veel bleek te worden gerekend. Van restitutie is nooit sprake geweest, al is daar natuurlijk wel om gevraagd.