Bergen op Zoom

Bergs college wil 5 miljoen voor bouwkoten niet uitleggen: ‘Openbaarheid ongewenst’

De huidige bouwkoten voor de Bergse Vastenavendbouwers aan de Calandweg. De discussie over nieuwbouw duurt al ruim tien jaar.

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college wil niet bekendmaken waarom bijna 5 miljoen euro nodig is voor het nieuwe onderkomen van de Vastenavendbouwers – volgens senario 3. Dat blijkt uit de beantwoording op vragen van raadslid Joost Pals (Lokaal Realisme). “Het openbaar maken van deze gegevens kan ons in een ongewenste situatie brengen bij een toekomstige aanbesteding.” Ook de rekensom die de stichtingen hebben berekend om de lasten te dragen, houdt de gemeente geheim.

Het achterwege houden van de rekensommen maakt het de raad onmogelijk een afgewogen keuze te maken, aldus Pals. Hij wil daarom duidelijkheid, nog vóór de raadsvergadering van komende donderdag. Dan neemt de Bergse raad een keuze over een mogelijk krediet voor het nieuwe bouwonderkomen.

Ontwikkelscenario’s

Bij de diverse ontwikkelscenario’s spreekt college een voorkeur uit voor scenario 1, dat neerkomt op een uitstel van de bouw met vijf jaar. Voor de Vastenavendbouwers is nieuw uitstel echter onaanvaardbaar, omdat ze al tien jaar wachten op de nieuwbouw.

Amendement gemeenteraad

Inmiddels tekent zich binnen de Bergse gemeenteraad een meerderheid af vóór scenario 3. Dit op voorspraak van GBWP, LijstLinssen en Samen0164. Dit scenario voorziet in nieuwbouw op bestaand terrein op ‘t Konterscherp aan de Calandweg. De totale kosten van 4,9 miljoen euro worden verrekend met de drie stichtingen die het terrein beheren: Stichting Halwana, Stichting Vastenavend en Stichting Bergse Bouwers.

De drie stichtingen nemen de investeringen en beheerskosten uiteindelijk voor hun rekening, Want, zo beloofde voorzitter Bas van Oevelen de raadsleden vorige zomer nog: het nieuwe onderkomen mag niet drukken op de schuldenlast van de noodlijdende gemeente.

Garantstelling

Volgens Joost Pals is de gemeente Bergen op Zoom bij de keuze voor scenario 3 onvermijdelijk gebonden aan een garantstelling. “Geld dat de gemeente niet heeft en waarvoor ook geen dekking gevonden is”, zegt Pals. Boekhoudkundig neemt met de ‘truuk’ van een garantstelling de schuld niet toe maar de gemeente draagt wel de risico’s, aldus Pals.