Bergen op Zoom

Bergse Vastenavend vernieuwt: betere bouwkoten én deur open voor vrouwen bij Boerenploeg

Han Verbeem Han Verbeem

Het geld is in de begroting al vastgelegd -zo’n 4,4 miljoen euro- maar nu is de raad donderdag ook akkoord met het plan voor de vernieuwing van de Bergse bouwkoten. Kort vóór de raadsvergadering bracht de Stichting Vastenavend een persbericht naar buiten, dat vrouwen mogen meepraten over een actieve deelname aan de Stichting.

Daarmee komt een eind aan een lange periode van onzekerheid, wachten en vooruitschuiven, merken de meeste partijen op. Slechts enkelen stemmen tégen, de fractie van Lokaal Realisme is weliswaar voorstander van vernieuwde bouwonderkomens maar heeft sterke twijfels of de 4,4 miljoen wel toereikend zijn. Ook besteedt Bergen op Zoom jaarlijks al 10,3 miljoen euro aan cultuur. “En dat is verhoudingsgewijs erg veel”, zegt fractievoorzitter Julien Voets.

Certificaten

Andere fracties denken dat het daarmee wel los zal lopen. “Over 25 jaar hebben de bouwclubs dat allemaal terugbetaald”, verwacht Piet Juten (BSD). En Louis Weijten (Lijst Linssen) stelt voor om certificaten uit te geven die Bergenaren kunnen kopen om zodoende “voor een klein stukje eigenaar te zijn” van de vernieuwde bouwkoten.

Marathonvergadering

Ook de fractie van BVB heeft moeite met de financiering, maar na een marathonvergadering met veel drank in een Bergs café is de partij alsnog overstag gegaan – zegt raadslid Maikel de Bekker. Voorwaarde is wel, dat de bouwclubs in Halsteren en Lepelstraat niet achtergesteld blijven -en die toezegging kan wethouder Letty Demmers aan BVB geven.

Economisch belang

Stefaan Verheugt kan niet wachten tot het sein éindelijk op groen kan gaan. “Of je nu wel of geen Vastenavend viert; het feest is voor economisch belang voor héél Bergen op Zoom”, benadrukt hij. En ook andere verenigingen, zoals Sint Nicolaas en Mariaommegang, moeten mee kunnen doen – benadrukt ook Paul Schut van GBWP. Verheugt is blij met de toezegging van de Stichting Vastenavend om een werkroep op te richten over de toelating van vrouwen als actieve Stichtingsleden en deelname aan de Boerenploeg.

Verkiezingsavond 2026

De gemeente ademt cultuur, zegt Reinoud Krijnen – en hoopt dat de komende verkiezingsavond van de Bergse raad in 2026 zal plaatsvinden in het vernieuwde Konterscherp. Aydin Akkaya (Groep Akkaya/50Plus) constateert dat de Bergse raad jarenlang heeft gefaald. “We zijn nu eensgezind, maar in het verleden hebben we keer op keer de stichtingen dingen beloofd zonder ze na te komen”, merkt Akkaya op. “Ze kregen keer op keer nul op het rekest.” Dit is het moment om het waar te maken, benadrukt hij.

Vrouwen bij de Stichting

Voor enkele fracties, zoals VVD en GroenLinks/PvdA is inclusiviteit wel een voorwaarde. Heikel punt is het beleid van de Stichting Vastenavend om geen vrouwen toe te laten voor actieve functies en de Boerenploeg is een uitgesproken mannenbolwerk. Enkele uren vóór de raadsvergadering heeft de Stichting Vastenavend een persverklaring naar buitengebracht; er komt een speciale werkgroep waarin ook vrouwen mogen meedenken over actieve deelname aan de Stichting en toelating tot de Boerenploeg, zo blijkt uit de verklaring.

Reactie Stichting

Volgens voorzitter Bas van Oevelen van Stichting Vastenavend is er geen verband tussen het versturen van de persverklaring en de raadsvergadering – zo benadrukt hij afloop van de raad. “Bovendien mogen vrouwen nu al lid zijn van de Stichting, het is er alleen nooit van gekomen. Dat gaan we nu veranderen.” Daarvoor moet het toelatingsbeleid worden gewijzigd. Het lidmaatschap van de Stichting Vastenavend gaat uitsluitend op voordracht; zelf aanmelden is niet mogelijk. Alleen de burgemeester van Bergen op Zoom wordt bij de benoeming automatisch lid van de Stichting. Daarmee zijn oud-burgemeester Ans van den Berg en huidig burgemeester Margo Mulder de enige twee vrouwelijke Stichtingleden.