Bergen op Zoom

Bergs college zet renovatie sporthal Tuinwijk door: onderhoud duldt geen uitstel

Sporthal Tuinwijk (Archieffoto: Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W zet de plannen voor de renovatie van de verouderde sporthal Tuinwijk door, ondanks eerdere bezwaren van de gemeenteraad. In 2020 is de bijna zes ton kostende verduurzaming niet doorgegaan, ook omdat de hal op de nominatie voor een mogelijke verkoop staat. Dit jaar besluit het college tóch de werkzaamheden uit te voeren en wil deze combineren met noodzakelijk groot onderhoud. Zo kan ‘werk met werk’ gemaakt worden, legt wethouder Jacobs uit na vragen van de PvdA-fractie. En uitstel zou de veiligheid van sporters en medewerkers in gevaar brengen.

Door: Han Verbeem

Onlangs maakte het Bergse college bekend om de verouderde sporthal grondig te vernieuwen. Dit besluit is bij PvdA-raadsid Joey van  Aken in het verkeerde keelgat geschoten en hij schreef daarom een pittige brief aan de burgemeester en wethouders. Daarbij herinnerde hij het college fijntjes aan een unaniem vastgesteld amendement van de gemeenteraad uit 2020, om de benodigde investering van 585.000 euro voor de verduurzaming te schrappen. “Waarom wijkt het college af van het eerder aangenomen eerste concernbericht en het aangenomen amendement van de gemeenteraad”, zo vraagt PvdA-fractieleider Joey van Aken zich af.

Nut en noodzaak

Inderdaad heeft het college in 2020 het standpunt van de raad gerespecteerd, zo is het antwoord van verantwoordelijk wethouder Barry Jacobs. Maar omdat ‘nut en noodzaak’ van de verbouwing onverminderd blijft, is de verbouwing alsnog in de begroting van 2021 opgenomen. Daarmee is de gemeenteraad in oktober 2020 akkoord gegaan. Overigens heeft ook de Bergse PvdA ingestemd met de gemeentelijke begroting van dit jaar zónder echter een woord te reppen over het hernieuwde investeringsbesluit.

Natuurlijk moment

En de renovatie is hard nodig, benadrukt Jacobs: “Sporthal Tuinwijk is inmiddels meer dan 40 jaar oud. De sporthal is gedateerd en behoeft groot onderhoud. Dit natuurlijke moment is gelijk de gelegenheid om het gebouw te verduurzamen. Op deze wijze kan werk met werk gemaakt worden.” De combinatie van de al geplande onderhoudswerken met de verduurzaming is volgens de wethouder de meest efficiente aanpak. Bovendien komt de veiligheid van de sporters en medewerkers in het geding als het onderhoud verder wordt uitgesteld. “Daarom is het noodzakelijk dat er onderhoud uitgevoerd wordt in 2021. De start van de uitvoerende werkzaamheden staat gepland voor begin juli, deze periode is de meest gunstige tijd aangezien het gebruik in deze periode minimaal is.”

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van dakbedekking, buiten- en binnenschilderwerk en het vervangen van versleten en verouderde onbderdelen. Zoals tegelwerk en sanitair, de verwarmingsinstallatie, verlichting en plafonddelen. Ook wordt een asbestsanering uitgevoerd.