Bergen op Zoom

Bergs raadslid Julien Voets stelt handhaving en uitvoering horecabeleid aan de kaak

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De strijd om hoe er wordt omgegaan met bepaalde horeca heeft nu ook de gemeenteraad bereikt. Raadslid Julien Voets kreeg een oproep van de uitbaters van café De Kaai. Zij kregen opnieuw een inperking van hun terrasruimte opgelegd, ondanks eerdere toezeggingen van gemeenteambtenaren. Ook moeten ze zich strikt aan regels houden die nergens anders lijken te gelden, of volgens hen in ieder geval niet worden gecontroleerd.

De eigenaren van het Bergse café hebben meermaals hun beklag gedaan over hoe zij zich behandeld voelen door de gemeente. Ze hebben niet alleen het gevoel dat ze steeds met andere en wisselende regels worden opgezadeld maar vinden ook dat er bovenmatig op hen gelet wordt. Eerder al spraken ze publiekelijk wethouder Joost Pals en het college op die willekeur aan. Daarna is weer zo veel gebeurd dat uitbaters Nancy van der Sande en Niek Bruijs recent raadslid Voets aanschreven. Hij is aangesloten bij Lokaal Realisme (LR), de partij van Wethouder Pals.

Voorheen zeer kritisch

Pals was in zijn tijd als raadslid geregeld en publiekelijk zeer kritisch op het functioneren van de gemeente. Daarom hoopten de café-eigenaren dat hij snel werk zou maken van de situatie. Hij liet ze recent in een appbericht weten de kwestie zeker te volgen maar het niet in portefeuille te hebben. Zijn partijgenoot Voets was eerder ook al betrokken bij de kwestie en kreeg vorige week een gemeentelijke brief doorgestuurd waarin het café opnieuw terrasruimte wordt ontzegd. Wat begin mei nog mocht, mag nu niet meer omdat er stoelen met de achterpoten op een pad stonden dat leidt naar de voor auto’s afgesloten Hoogenboomstraat.

Het bleef niet bij het afnemen van terrasruimte. Er werden meer regels aangehaald, van een verbod op staand drinken tot muziek op het terras. Ook moeten de eigenaren erop toezien dat gasten niet te lawaaierig worden. Een geluidsnormering hiervoor ontbreekt.

‘Onzorgvuldig handelen’

Het geheel was voor de uitbaters reden om LR-raadslid Voets in te seinen. Hij is allesbehalve gecharmeerd van de correspondentie en gang van zaken. Zijn partij staat nog altijd achter eerdere oproepen aan de gemeente om efficiënter maar vooral rechtvaardiger te handelen. “Deze brief getuigt wederom van onzorgvuldig handelen, waarbij in eerste instantie toestemming wordt gegeven voor een bepaalde grootte van het terras die naderhand met vrij vage redenen weer wordt ingetrokken. Als je ergens toestemming voor verleent, dien je daar ook achter te staan.”

Overal of nergens

Voets vindt bovendien dat een gemeente er niet slechts individuele ondernemers uit moet lichten. “Als je gaat handhaven moet je het overal doen, of je doet het niet.” Hij ziet ook niet in wat er onveilig zou zijn aan de situatie, dat is namelijk de reden die werd gebruikt voor het terugdraaien van de eerdere toezegging. Voets wil van het college weten of dergelijk beleid alleen gehanteerd wordt voor De Kaai of voor de hele gemeente. Het is nu niet duidelijk wat nou werkelijk het geldende terrasbeleid is en of dat overal geldt.

Een echt antwoord heeft hij daar nog niet op gekregen. Waarschijnlijk duurt dat nog even want zowel De Kaai als het college zijn in afwachting van de uitspraak van de Commissie voor de Bezwaarschriften. Enkele weken eerder vond een hoorzitting plaats met betrokken ambtenaren, de ondernemers en omwonenden die aangeven overlast te hebben van het café en het terras.

Duidelijkheid verschaffen

Volgens Voets wordt het hoog tijd dat zowel de uitbaters als de protesterende buren weten waar ze aan toe zijn. “Het college moet zich zo snel mogelijk uitspreken en aangeven: Dit is waar we voor staan. Heeft u hier moeite mee, dan doet u een oproep aan de gemeenteraad.” Die kan zich dan namelijk buigen over het terrasbeleid, legt het raadslid uit. Zo zijn de spelregels. College en gemeente voeren beleid uit dat de raad heeft vastgesteld. Het moet klaar zijn met hoe er op ambtelijk niveau steeds andere invulling aan bestaand beleid wordt gegeven. Dit komt een ondernemersklimaat ook bepaald niet ten goede, stelt hij vast.

Het is overigens niet voor het eerst dat zijn fractie hier aandacht aan besteedt. Vorig jaar al, toen nog als burgerlid, stond zijn naam onder een brief aan het college, die twijfels benoemde over de rechtvaardigheid van hoe de gemeente in dossiers als deze handelt.

Verzoek om handhaving elders (nog) niet opgevolgd

Uitbater Niek is de overmatige belangstelling in de vorm van aanhoudende controles, waarschuwingen en regels beu. Hij heeft de gemeente gevraagd om overal te gaan handhaven. Een woordvoerder heeft inmiddels laten weten dat er een schriftelijke reactie op komt. Dat klinkt volgens de ondernemer niet alsof het college van plan is zijn vraag op te volgen. Hij beraadt zich op een vervolg, voor als dat vermoeden juist blijkt te zijn.

Ondertussen wacht raadslid Julien Voets met veel interesse die uitspraak af van de Commissie voor de Bezwaarschriften. Op grond daarvan zal zijn fractie bekijken of er vervolgstappen nodig zijn. Mogelijk is het een reden om zelf te besluiten het beleid raadsbreed opnieuw te bespreken, vertelt hij. Wat hem betreft is er inzake dossier De Kaai voldoende gebeurd om zeer kritisch te zijn op hoe de gemeente hierin optrad, maar hij wil toch even aanzien wat de bevindingen van de commissie zijn. Over één ding wil hij alvast heel duidelijk zijn: “Dit is niet het horecabeleid dat we hebben vastgesteld.”