Bergen op Zoom

Bergse financiële crisis geldt blijkbaar niet voor Popmonument: 15.000 euro subsidie!

Popmonument 2018, toen was het optreden in het Markiezenhof niet erg populair.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom gaat 15.000 euro subsidie overmaken aan de organisatie van het muziekfestival PopMonument. Dat komt neer op ruim zestig euro toelage per bezoeker. Dat blijkt uit de collegebesluiten van woensdag.

Door de coronacrisis zag de organisatie van PopMonument zich genoodzaakt een alternatief programma te organiseren. Wel wordt geprobeerd de doelstelling, popmuziek op bijzondere erfgoedlocaties, intact te houden. Bezoekers gaan optredens zien in de Ontmoetingskerk, het Markiezenhof en Gebouw-T. Er mogen maximaal drie groepen van 80 mensen aan het programma deelnemen, een beperkte editie dus.

Aan de kosten die er mee gemoeid gaan, valt dat niet af te zien. De noodlijdende gemeente Bergen op Zoom steekt 15.000 euro subsidie in de avond. Dat komt dus neer op 62,50 euro per persoon. En de totale kosten van het programma liggen op het viervoudige, aldus het collegebericht.

Opvallend hoog bedrag

Waar de rest van die 60.000 euro vandaan komt, vertelt het bericht niet. De subsidie van 15.000 euro voor PopMonument is opvallend vanwege alle aangekondigde bezuinigingen, óók op cultuur. De jaarlijkse erfgoedprijs van 500 euro voor de winnaar is bijvoorbeeld geschrapt, vanwege de slechte financiële situatie in Bergen op Zoom.