Bergen op Zoom

VVD en Lijst Linssen spreken Bergse college aan op bijdrage PopMonument

Foto: Gebouw-T (ooit een militaire manege) is één van de historische locaties waar PopMonument 2020 moet plaatsvinden.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De aankondiging van het college om dit jaar 15.000 euro uit te keren aan het muziekfestival PopMonument, is ook politiek niet overal best gevallen. De toelichting die wethouder Patrick van der Velden een dag later gaf al evenmin. Lijst Linssen en de VVD hebben inmiddels schriftelijk laten weten dat dit echt niet kan en teruggedraaid moet worden.

Recent besloot het Bergse college 15.000 euro ter beschikking te stellen voor een aangepaste corona-proof editie van PopMonument. Het wordt een muziekavond op drie erfgoedlocaties, waar slechts 240 deelnemers bij kunnen zijn. Dat komt neer op €62,50 subsidie per gast en daar blijft het niet bij. In totaal kost het programma zo’n 60.000 euro. Geld dat volgens de wethouder naast die subsidie elders vandaan komt. De boosheid zit ’m bij de politiek dan ook met name in de Bergse bijdrage, in financieel zeer zware tijden.

Verbijsterd en woedend

Lijst Linssen is verbijsterd, laat burgerlid Julien Voets weten in een mede door Ton Linssen ondertekend schrijven. Hij wijst allereerst op het risico dat corona roet in het eten gooit maar ook op de vele ondernemers die amper of niet het hoofd boven water houden. Aan het culturele leven, zoals de Bergse bouwclubs, is dit evenmin te verkopen vindt hij. Namens Lijst Linssen meldt Voets dat zijn partij ook met lede ogen aanziet hoe vrijwilligersinitiatieven als De Keet moeten stoppen omdat een gemeente en Stadlander er niets aan willen bijdragen.

‘Absurde subsidie’

Van de uitleg die de wethouder geeft is zijn partij niet onder de indruk, schrijft Julien Voets. De indirecte opbrengsten en herhaalbezoeken aan de stad, waar de bestuurder naar verwijst, kunnen wat Lijst Linssen betreft direct van tafel. Dat geldt wellicht voor grote, drukbezochte evenementen als een Vastenavend maar niet voor een avond met 240 bezoekers. De fractie is woedend over de “kromme redenering” en deze “absurde subsidie”. Wat zijn partij betreft horen de aandacht van het college en het nog beschikbare geld dan eerder te gaan naar initiatieven als De Keet, de midgetgolfbaan en dergelijke. Het college wordt gevraagd nog maar eens uit te leggen hoe het nu werkelijk tegen het subsidiëren van lokaal cultuurleven aankijkt.

Besluit terugdraaien

De VVD steekt haar brief wat zakelijker in en schrijft niet alleen het college van B en W aan. Fractievoorzitter Rian Govers richt zich tevens tot de “mede ondertekenaars en sympathisanten van het focusakkoord” en spreekt van een éénzijdige beslissing. Ze wijst erop dat de raad niet gekend is in de plots aangekondigde subsidie en daarmee worden afspraken over samen optrekken en beslissen geschonden. Bovendien zijn er op cultuurgebied heel andere gezamenlijk overeengekomen plannen opgenomen, in dat akkoord. De gemeente zou het houden bij wettelijke taken of maximaal het niveau landelijk gemiddelde. Govers noemt de gemaakte keuze een onverstandig signaal, zowel richting inwoners als verenigingen, en verzoekt officieel het genomen besluit terug te draaien.