Bergen op Zoom

Bergse raad laat welzijnswerk niet vallen en trekt 850.000 euro extra uit

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raad trekt de portemonnee met extra geld voor het sociaal-maatschappelijk werk. “We willen voorkomen dat jeugdwerk verder onder druk komt te staan”, zegt Ufuk Cuman (D66). Daarom roept de raad het college op 850.000 euro vrij te maken. Wethouder Joey van Aken vraagt de raad om enkele weken respijt, maar de meeste fracties willen donderdag ‘het brandje blussen’. Van Aken zegt ‘de motie in brede zin op te pakken’. Alleen VVD en Lokaal Realisme stemmen tegen.

Welzijnsorganisatie WijZijn ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente, maar vanaf volgend jaar wordt daar het mes in gezet. Bovendien heeft de stichting te maken met extra kosten door inflatie en loonstijgingen. WijZijn heeft inmiddels een campagne opgezet (WijZijn het waard) om het Bergse politieke tij de keren. En de actie heeft succes. De fracties van D66, GroenLinks/PvdA, CDA/V-BoZ en GBWP dienen een motie in voor maatregelen op de korte en langere termijn. Zo willen ze 850.000 euro extra ter beschikking stellen voor het jeugdwerk, een lange-termijnoplossing moet bij vaststelling van het beleidskader in juni volgen.

Bredere aanbesteding

Maar Lokaal Realisme wil meer grip op resultaten van WijZijn. “En dat gebeurt met subsidiegestuurd werk té weinig”, zegt Julien Voets (Lokaal Realisme). Voets is voorstander van een bredere aanbestedingsprocedure voor sociaal-maatschappelijk werk, waar ook andere professionele aanbieders op kunnen inschrijven. Daarom dient Lokaal Realisme samen met CDA/V-BoZ een afzonderlijke motie in, die ook gesteund wordt door VVD. En tenslotte ligt er een derde motie van CDA/V-BoZ op tafel, die het sociaal-maatschappelijke verenigingsleven verder moet ondersteunen.

Brand blussen

Adam Ahajaj wil dat er op korte termijn extra geld komt voor welzijnswerk. Hij voorziet dat anders de wachtlijsten oplopen “met alle gevolgen van dien.” Daarom zijn ook oplossingen voor de lange termijn nodig “om de brand in de samenleving te blussen.” Want de sociaal-maatschappelijke problemen in de samenleving nemen toe – raad en college hebben een brandbrief ontvangen van maatschappelijke organisaties. De motie die Ahajaj samen met D66 indient moet “een wake-up call zijn” voor de raadspolitiek, benadrukt het raadslid. Want bezuinigen op het sociale werk kost de samenleving uiteindelijk veel méér dan het aan geldelijke besparingen oplevert, de schade is dan niet te overzien.

Ook GBWP en BSD spreken van een maatschappelijke brand. “Maar is blussen wel de juiste oplossing”, vraagt Louis van der Kallen (BSD) zich af. “Misschien is evacueren beter.” Zo adviseert hij inwoners om maar naar Steenbergen te verhuizen, een buurgemeente die financieel er veel beter voorstaat dan Bergen op Zoom.

Vrijwilligers van waarde

Sander Siebelink (CDA/V-BoZ) vindt het belangrijk dat de focus niet alleen ligt op het professionele, betaalde welzijnswerk – ook vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde, benadrukt hij. Verenigingen en stichtingen als stichting AED, de Zonnebloem en Slachtofferhulp vervullen een belangrijke preventieve rol, en houden mensen letterlijk op de been: “Met name als het gaat om bewegen en andere vormen van lichamelijk en geestelijk welzijn.” De raad neemt deze motie uiteindelijk unaniem aan.

Onderscheid is lastig

Het college vindt het lastig onderscheid te maken tussen professioneel en vrijwilligerswerk. “Vrijwilligersorganisaties zijn vaak professioneel opgezet, en betaalde instellingen werken ook met vrijwilligers”, reageert wethouder Joey van Aken. Daarom wil hij voorkomen dat “er dingen dubbel gebeuren” en moeten de maatschappelijke organisaties nauwer samenwerken. “Gaat het geld naar de juiste plek en wordt het op de juiste manier besteed”, merkt hij op. Het college heeft overigens eerder het subsidiebedrag voor dit jaar al met 165.000 euro opgehoogd.