Bergen op Zoom

Wethouder: campagne WijZijn ‘geen geschikt middel’ voor terugdraaien raadsbezuinigingen

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse wethouder Joey van Aken plaatst vraagtekens bij de nieuwste publieksactie ‘Wij zijn het waard’ van maatschappelijk dienstverlener WijZijn. Deze stichting vraagt aandacht voor de verdwijnende voorzieningen, als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, en wil dat de raad deze terugdraait.

Het college deelt de maatschappelijk zorgen, maar Van Aken benadrukt dat de campagne op deze manier niet bijdraagt aan het vinden van oplossingen. “We moeten naast elkaar staan, en niet tegenover elkaar.” Daarmee vindt Van Aken deze campagne geen geschikt middel om het gezamenlijke doel te bereiken.

Op een speciale website, mogelijk gemaakt door sponsoring uit het bedrijfsleven, vertellen Bergenaren persoonlijke verhalen. Volgens WijZijn-bestuurder Ad van Rijen is de campagne “een manier om het geluid van de inwoners zo dicht mogelijk bij de Bergse gemeenteraad te brengen.” In de raadscommisse hebben diverse partijen een motie voorgesteld, die vermoedelijk in de komende raadsvergadering van volgende week donderdag zal worden besproken.

Extra kosten

De gemeenteraad heeft zo’n twee jaar geleden besloten de subsidie aan WijZijn met een half miljoen euro te korten vanaf 2025, als gevolg van een ingrijpende bezuinigingsoperatie waarmee de gemeente weer uit de schulden moet komen. Inmiddels blijkt dat WijZijn extra kosten krijgt: de personeelslasten stijgen met veertien procent en ook zijn er onvoorziene uitgaven. Een éénmalige verhoging van de subsidie met ruim zes ton moet WijZijn enige financiële lucht geven; het Bergse college heeft daartoe besloten.

Raadsmeerderheid

Bij een commissievergadering van de Bergse gemeenteraad, eerder deze week, tekende zich een raadsmeerderheid af vóór extra geld naar WijZijn, en het (deels) terugdraaien van de bezuinigingen. De meeste coalitiepartijen en GBWP zijn daar voorstander van, maar tegelijk klinken kritische geluiden van Lokaal Realisme. Deze coalitiepartij wil eerst meer duidelijkheid over het effect van de voorzieningen.

Voorliggend veld

Want de activiteiten van WijZijn helpen ouderen en hulpbehoevenden in Bergen op Zoom langer zelfstandig te blijven, zonder aanspraak te maken op dure wmo-voorzieningen. In vaktermen heet dit het ‘voorliggend veld’ van de wmo. Volgens WijZijn-bestuurder Ad van Rijen is het zonder extra geld onmogelijk de hulp te geven die nodig is – voorziet hij.

Lees ook: WijZijn start campagne ‘Wij zijn het waard’ als tegengeluid Bergse zorgbezuinigingen