Bergen op Zoom

Bergse raad zet 4,5 miljoen voor bouwkoten vast in begroting

foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad zet een krappe 4,5 miljoen euro apart voor de vernieuwing van de bouwkoten voor de Vastenavendclubs. Daarvoor is ruimte gevonden in de begroting van 2024: waaronder de drie miljoen die de gemeente overhoudt aan de opvang van Oekraïners, aangevuld met ruim acht ton aan onbenutte investeringen en de vierenhalve ton die vrijvallen door de opheffing van het economische ontwikkelbedrijf NV Aangenaam.

Na de commissievergadering van vorige week, scharen uiteindelijk zes fracties zich achter het wijzigingsvoorstel van de VVD en GBWP. Alliantie CDA/V-BoZ, Groep Akkaya/50Plus, Samen0164 en Lijst Linssen dienen het amendement mee in. De indieners vertegenwoordigen zeventien van de 30 aanwezige raadsleden. Andere fracties hebben moeite met het amendement van de zes partijen, omdat de raad zich nu al financieel vastzet. BVB en D66 leggen daarover bij stemming een verklaring af. Ook Lokaal Realisme legt een verklaring af en noemt de uitgave onverantwoord. Uiteindelijk stemmen 23 raadsleden voor en zeven tegen. 

Technisch mogelijk

Wethouder Joost Pals merkt op dat het amendement “technisch mogelijk is”, maar zijn collega Letty Demmers-van der Geest zou liever zien dat het financiële deel pas in december wordt aangekaart, bij de behandeling van het raadsvoorstel over bouwkoten. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil nu al financiële zekerheid.

Moties

Na vaststelling van de begroting – in meerderheid aangenomen, met tegenstemmen van Samen0164 en BVB – komen meerdere moties van fracties aan de orde.

De VVD maakt zich sterk voor Bergen op Zoom onderwijsstad. Vervolgens komt een reeks voorstellen van CDA/V-BoZ (bevorderen onderwijs en plantbased economie, het vragen van een eigen bijdrage aan Oekraïense vluchtelingen, de versnelling van de woningbouw, aanleg van een nieuwe speeltuin aan de Boulevard, de plaatsing van een pharmafilter in het rioolstelsel).

Lokaal Realisme komt eveneens met een plantbased-motie en dient daarnaast een voorstel in voor een Veiligheidsmarinier. GroenLinks-PvdA tenslotte wil de afvalstroom verminderen door de invoering van containertuintjes. De meeste van deze moties zijn aangenomen, uitgezonderd de Oekraïners-motie van CDA/V-BoZ en de plantbased-motie van Lokaal Realisme.