Geen regio geselecteerd

Bergse treinreiziger klaagt over te korte overstap Roosendaal

Raymon Mens Raymon Mens

De nieuwe dienstregeling zorgt ervoor dat reizigers vanuit Bergen op Zoom naar Breda en verder opvallend vaak hun overstap missen. De overstaptijd op station Roosendaal is ingekort en daardoor zorgt de kleinste vertraging al voor problemen.

Om vanuit Zeeland of Bergen op Zoom naar Breda, Tilburg en de rest van Brabant te reizen, moet binnen drie minuten overgestapt worden op station Roosendaal. Deze overstap is cross-platform, wat inhoudt dat reizigers direct naar een tegenoverliggend spoor kunnen lopen. Drie minuten is doorgaans meer dan voldoende tijd.

Wanneer het aankomstspoor echter wordt gewijzigd, dienen rezigers op station Roosendaal binnen korte tijd meerdere trappen op en af te gaan om naar een ander spoor te lopen. Vertraging tussen Vlissingen en Bergen op Zoom zorgt daarnaast vrijwel altijd voor het missen van de overstap op Roosendaal.

Vooral problemen in de spits

Uit een inventarisatie van Streekomroep ZuidWest blijkt dat er de afgelopen twee dagen meer dan 8 keer vertraging of een andere wijziging was waardoor reizigers moesten rennen of geen andere keuze hadden dan een half uur wachten op de volgende aansluiting. De korte overstap werd ingevoerd om een snellere verbinding met Breda en Tilburg te realiseren, maar in de praktijk pakt dit anders uit. Ook de reistijd vanuit Bergen op Zoom naar de randstad is 10 minuten langer geworden, omdat de intercity tussen Vlissingen en Lelystad langer op Roosendaal stilstaat.