Bergen op Zoom

Bouw je eigen appartement in Cort Heyligerskazerne

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De stichting Collectief de Compagnie zoekt mensen die een woning willen bouwen in de Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom. De stichting wil 12 appartementen bouwen in één van de kazernegebouwen en zoekt mensen die mee willen doen.

Woningcorporatie Stadlander is de Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom aan het opknappen. Er komen niet alleen appartementen in de oude kazernegebouwen, maar er wordt ook nieuw gebouwd op het terrein. De stichting Collectief de Compagnie wil graag in één van de gebouwen zelf appartementen ontwerpen samen met toekomstige bewoners. Op woensdag 18 december is er een informatieavond over de mogelijkheden.

Particulieren die samen bouwen

Collectief de Compagnie wil de appartementen ontwikkelen met een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers ook meebeslissen over de bouw, maar dat ze geholpen worden door professionele architecten en bouwers. Collectief de Campagne heeft hulp van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) en de Architecten Alliantie.

Ruimte voor 12 appartementen

De stichting wil aan de gang in het oude slaapcomplex van de kazerne. Er zijn 3 verdiepingen met plek voor 12 appartementen. De stichting wil niet alleen privé-appartementen voor de kopers. Er moeten ook gezamenlijke ruimtes komen, bijvoorbeeld een logeerstudio. Waarvoor de gezamenlijke ruimtes precies gebruikt gaan worden, dat bepalen de toekomstige bewoners. Het plan kan dus nog alle kanten op.

Gratis informatieavond

Collectief de Compagnie houdt op woensdag 18 december een informatieavond over de bouwplannen in de Cort Heyligerskazerne. De bijeenkomst is in partycentrum Rozenoord aan de Beukenlaan 14 in Bergen op Zoom. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op de website van Collectief de Compagnie.