Bergen op Zoom

Bouwkoten: Bergse raad wil nieuwbouw maar belasting mag nog niet omhoog

Foto: © Kees Dorsman | Nationale Beeldbank

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse Vastenavendbouwers moeten tot na de gemeenteraadsverkiezingen wachten voor duidelijkheid over de nieuwe bouwkoten aan de Calandweg. Een overgrote raadsmeerderheid wil nieuwbouw op bestaand terrein maar het uiteindelijke raadsbesluit volgt pas op z’n vroegst in juni. Het nieuwe Bergse college dient daarvoor geld te vinden in de bestaande begroting.

Donderdag bespreekt de Bergse gemeenteraad een aantal ontwikkelscenario’s voor de herhuisvesting. Het college stelde de raad aanvankelijk voor om de bestaande situatie aan te houden en voorlopig niet te investeren in nieuwbouw. Maar al op voorhand was duidelijk dat een raadsmeerderheid daar weinig voor voelt. Een wijzigingsvoorstel van GBWP, Lijst Linssen, Samen0164, CDA en 50Plus is goed voor 19 van de 33 stemmen. De partijen spreken met dit amendement een voorkeur uit voor scenario 3: de vastenavendstichtingen voeren de nieuwbouw uit, de gemeente ondersteunt met erfpacht en subsidies. Daarvoor dient het college dan 170.000 euro vrij te maken.

Geen makkelijke opgave, want in Bergen op Zoom staan forse bezuinigingen op stapel om de miljoenentekorten tegen te gaan. Vanaf dit jaar dient de gemeente drie miljoen euro per jaar af te lossen op de schuld van zo’n kwart miljard euro.

Twee leutneutbonnen per jaar

Een concreet voorstel voor financiële dekking van de herhuisvesting komt met een amendement van de vier linkse blokpartijen. PvdA, GroenLinks, SP en BSD willen een belastingverhoging: 1,1 procent op de onroerendezaakbelasting (OZB). “Voor nog geen twee leutneutbonnen per jaar, zo’n vier euro, kunnen de Bergse houders de nieuwe bouwkoten mogelijk maken”, becijfert PvdA-voorman Joey van Aken. De bouwkosten zijn zo’n 5 miljoen euro. Van Aken noemt het “jammer” dat de VVD het benodigde geld wil zoeken in het minimabeleid.

Belastingknop

Zowel Lijst Linssen en GBWP hebben geen behoefte om aan “de belastingknop te draaien’, zeggen raadsleden Sander Siebelink en Rik Simons. Ook andere fracties hebben hun twijfels om zich nu al vast te leggen. Een overgrote meerderheid wil “brede financiële dekking” in de begroting zoeken.  Wethouder Barry Jacobs noemt het voorstel van de “linkse vrienden” uitvoerbaar en heeft meer moeite met het andere plan, waarvoor de indieners geen geld weten te vinden. Wethouder Mignon van der Zwan waarschuwde de raad ervoor, om in elk geval géén extra personeel weg te bezuinigen op het stadskantoor om zodoende de bouw mogelijk te maken. Sterker nog, benadrukt ook wethouder Jacobs: het alsnog ontwikkelen van een huisvestingsplan kost juist éxtra ambtelijke inzet. “En dat gaat ten koste van andere projecten.”

Stemming

Uiteindelijk krijgen de vier linkse blokpartijen alleen steun van D66. Het voorstel is verworpen met 23 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Het amendement van Lijst Linssen, GBWP en mede-indieners is aangenomen met steun van de VVD – en behaalde 20 stemmen vóór met 12 tegen. Het aldus gewijzigde voorstel is aangenomen, met eveneens 20 stemmen vóór en 12 tegen. Tegen stemden de linkse partijen en  Lokaal Realisme. Van de 33 raadsleden waren 32 aanwezig; Ton Linssen van Lijst Linssen had zich afgemeld.