Bergen op Zoom

Brabantse Statenleden BVNL zetten lokale afdeling op in Bergen op Zoom

Eric de Bie (Foto: Provincie Noord-Brabant)

Han Verbeem Han Verbeem

De lokale afdeling van het Belang van Nederland (BVNL) doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen van Bergen op Zoom. Eind oktober heeft de afdeling als Belang van Bergen op Zoom (BVB) zich ingeschreven in het kiesregister. BVNL is al vertegenwoordigd in de Brabantse Statenfractie, met drie Bergse leden: Eric de Bie, Camiel van der Meeren en Maikel de Bekker. Zij zetten de Bergse afdeling op poten, momenteel zoekt het drietal kandidaten voor de kieslijst en werkt aan een verkiezingsprogramma.

BVNL is opgericht door voormalig Forum voor Democratie-voorman Wybren van Haga, die de partij in juli van dit jaar begon na zijn afsplitsing van FvD. Ook de vroegere Brabantse Forumleden, in de statenfractie verenigd als Groep de Bie, sloten zich bij BVNL aan. De Bie en zijn partijgenoten wonen allemaal in Bergen op Zoom. Zij verwachten dat het Statenlidmaatschap en een zetel in de Bergse gemeenteraad goed met elkaar zijn te combineren.

Vrijheid bovenaan

Eric de Bie wil met de lokale afdeling weer terug naar de ‘roots’ van het Forum voor Democratie, als een klassiek-liberale partij. “Vrijheid staat bij ons bovenaan”, zegt De Bie in een eerste reactie. Ook staat de BVB, in navolging van de landelijke partij, kritisch op de energietransitie. “We zijn fél tegen de wildgroei aan velden met zonnepanelen en windparken”, aldus de politieke voorman. “De grond is te schaars om die vol te leggen met panelen terwijl er in landen als Spanje meer ruimte én zonkracht is voor het opwekken van zonne-energie.”

Échte cultuuromslag

In Bergen op Zoom is de aanpak van de schuldenlast één van de prioriteiten. Dat kan alleen met een goede bestuurlijke samenwerking. Ondanks de goede bedoelingen van het Focusakkoord is er van een échte cultuuromslag maar weinig terecht gekomen, constateert De Bie. “Wij willen vooral de afstand tot de samenleving verkleinen en inwoners méér betrekken bij de besluiten over hun gemeente.” Bijvoorbeeld via een burgerraadpleging of inspraak vanuit een referendum-achtige constructie.