Bergen op Zoom

Brandveiligheid in complex met veel senioren jarenlang niet op orde

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In Bergen op Zoom staat aan de Van Dedemstraat het appartementencomplex Zuidwal, waarin veel senioren wonen. Tot grote en onaangename verrassing van de bewonerscommissie zijn daar enkele jaren terug de branddeuren uit de gangen gehaald. Een deel van de brandtrap ontbrak zelfs al veel langer. Het geheel is nog altijd niet vervangen. Woningcorporatie Stadlander geeft de leverancier de schuld maar belooft dat het nu snel goed komt.

Frans Verraes is voorzitter van de bewonerscommissie. Hij nam contact op met Streekomroep ZuidWest, in de hoop dat er eindelijk eens wat schot in de zaak zou komen. Volgens hem bestaat het in 1984 gebouwde complex uit zo’n 70 woningen, waarin veelal mensen op leeftijd wonen.

Het weghalen van de veiligheidsvoorzieningen was vooraf niet aangekondigd, bewoners werden er ineens mee geconfronteerd. In een mail liet voorzitter Verraes op 25 maart weten: “De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd en is erg verschrokken van wat ze zagen.” Stadlander werd daarmee volgens hem geconfronteerd en zegde toe dat in week 37 van 2019 gestart zou worden met het aanbrengen van nieuwe branddeuren. Anderhalf jaar later is het nog steeds niet gebeurd.

Belofte op belofte

Het bleef steeds bij belofte op belofte. Eén van de laatste is dat er in ieder geval in het eerste kwartaal van dit jaar werk van zou worden gemaakt. Omdat ook dit uitblijft is de commissievoorzitter het beu en trekt hij eind maart aan de bel bij de ombudsjournalist van ZuidWest. In een telefonisch interview blijkt dat er al jaren klachten over de onveilige situatie worden ingediend door de belangenbehartigers van het complex. Er volgens steeds excuses en ‘smoesjes’, zoals Verraes het noemt. “Maar er wordt gewoon niks gedaan.” Er is zelfs gevraagd om een gesprek met de directeur “maar dat krijg je niet voor mekaar.” Geregeld komt op berichten helemaal geen reactie.

De laatste drie meter van de brandtrap ontbreekt

Waarom die branddeuren toen eigenlijk weg moesten is nooit uitgelegd, al is daar wel meermaals naar geïnformeerd. Er zijn ook deuren achtergebleven, die van oorsprong eenzelfde functie hebben maar gewoon open staan. Ze werken niet volgens Frans, die er natuurlijk zelf ook bewoner is. “En dan de brandtrap buiten… De mensen moeten een meter of drie naar beneden springen als er brand is.” Het onderste deel ontbreekt, meldt hij. “Dan moet je eerst over een hek klimmen en dan kun je springen. Dat is al tien jaar zo.”

De brandweer heeft de problemen meermaals geconstateerd en daar zelf twee jaar geleden contact over gehad met Stadlander, weet de voorzitter van de bewonerscommissie te vertellen. Hij is het eind maart helemaal beu en heeft de woningcorporatie kort daarvoor gemeld de pers op te zoeken als het niet verandert. De reactie was volgens hem kort maar krachtig: “Dat moet je zelf weten. Je doet maar.”

Een heel ander geluid

Ria van Gils, woordvoerder van Stadlander, geeft juist aan dat daar wordt betreurd dat de media wordt betrokken in de kwestie. Liever zou men er direct met bewoners over communiceren, legt ze uit. De relatie met deze bewonerscommissie zou dan ook heel goed zijn. Ze wil benadrukken Stadlander in deze echt naast de bewoners staat en zich evengoed met de rug tegen de muur gezet voelt. Door het bedrijf dat de branddeuren zou vervangen. Die opdracht was uitbesteed en verloopt allesbehalve naar tevredenheid.

Vertraging

Er is al heel wat keren met de aannemer gesproken en ook bekeken of er andere leveranciers zijn die wel met oplossingen kunnen komen. Maar, zo zegt ze; “Daar zit enorm veel vertraging op.” Ze vertelt dat deze problemen ook besproken zouden zijn met de bewoners. Er is de corporatie veel aan gelegen het in orde te krijgen. “We hebben zelfs een externe projectleider aangetrokken die dit voor ons vlot trekt.”

Er is dan ook goed nieuws te melden, aldus de woordvoerder. Eind mei moet de brandtrap weer in orde zijn. Daarna wordt begonnen aan de branddeuren in het complex. Dat is inmiddels ook aan de bewoners medegedeeld.

Heb jij ook een onderwerp voor onze ombudsman? Mail dan naar: [email protected]