West-Brabant

Wet goed verhuurderschap: Veel onduidelijk en niet bestemd voor huurders met vochtproblemen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Wet Goed Verhuurderschap, die sinds half 2023 in werking is, beoogt huurders beter te beschermen tegen malafide verhuurders. Echter, de uitvoering van de wet blijkt per gemeente te verschillen en biedt huurders met vochtproblemen in hun woning weinig soelaas.

De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om op te treden tegen huurders die zich niet aan de regels houden, maar er is nog weinig lijn in de uitvoering. In een onderzoek van Lento, het huisvestingsplatform voor arbeidsmigranten, bleek dat ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten nog geen meldpunt had voor huurders met klachten.

Mogelijkheden en info per gemeente anders

In onze regio hebben wel alle gemeenten meldpunten, maar de inrichting en informatievoorziening variëren sterk. Sommige websites geven voorbeelden van redenen om te melden, terwijl andere dat niet doen. Ook is er onduidelijkheid over waar huurders terecht kunnen met klachten over woningcorporaties. De ene gemeente verwijst huurders naar de corporatie zelf, terwijl de andere gemeente aangeeft dat klachten er wel gemeld kunnen worden.

Geen oplossing voor vochtproblemen

De wet biedt helaas weinig tot geen houvast voor huurders die kampen met een slecht onderhouden en ongezonde huurwoning. De focus ligt op zaken als discriminatie, intimidatie, en onredelijke waarborgsommen. Het ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, verwijst huurders met klachten over slecht onderhoud door woningcorporaties naar de bestaande klachtenprocedures. Dat doen gemeentes meestal ook, al zijn er bij die wel willen helpen wanneer inwoners er met de corporatie niet uitkomen.

Conclusie

De Wet goed verhuurderschap is een stap in de goede richting, maar er is nog veel onduidelijkheid over de uitvoering. De wet biedt huurders met vochtproblemen in hun woning weinig soelaas. De effectiviteit van de wet hangt af van de actieve inzet van lokale bestuurders en ambtenaren.

Dit overzicht geeft in een notendop weer wat we op websites vonden en aan reacties kregen van gemeentes op vragen over hun meldpunt. De vragen zijn op woensdag 24 januari gestuurd. Van Steenbergen en Zundert hadden we op het moment van publicatie nog altijd geen reactie binnen. Bij de informatie die we van Tholen kregen ontstond verwarring. Volgens de website kan je ook bij het meldpunt terecht als je van een woningcorporatie huurt, terwijl een woordvoerder ons expliciet liet weten dat dit niet de bedoeling is.