Bergen op Zoom

Hoog tijd dat er dingen verbeteren in de sociale huur, vindt raadslid Julien Voets

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Misschien wordt het tijd om eens te kijken naar het monopolie dat woningcorporatie Stadlander momenteel in Bergen op Zoom heeft als het gaat om sociale huur. Maar tevens naar de kwaliteit en veiligheid van het aanbod in dit segment. Met die insteek gaat Julien Voets, fractievoorzitter van Lokaal Realisme, aan de slag en in gesprek met de wethouder.

Julien is al jaren politiek actief en heeft in die hoedanigheid ook al meermaals inwoners bijgestaan als zij problemen ondervonden in hun van Stadlander gehuurde woning. Hij kreeg echt niet altijd de medewerking waarop hij hoopte. Toch wist hij met deze ombudsrol het een en ander voor elkaar te krijgen. Maar er lijkt wat veranderd.

Strenger

“Ik heb de indruk dat Stadlander strenger is geworden naar huurders.” Onlangs merkte hij zelf hoe onwrikbaar de corporatie kan zijn als een huurder niet aan haar spelregels wil voldoen. Een huurder uit Halsteren ontkent beschuldigingen omtrent het bedreigen van medewerkers van de organisatie en weigert daarom een verklaring te tekenen die uit te leggen is als een schuldbekentenis. Hem is daarom alle niet-essentiële dienstverlening ontzegd. Ook raadslid Voets probeerde te bemiddelen maar het leidde tot niets. “Bij eerdere bemiddelingen was er altijd nog een gesprek mogelijk.”

Prestatieafspraken

Deze ervaring was zeker niet de aanleiding om met een plan te komen dat het sociale huuraanbod eens tegen het licht moet houden, vertelt Voets. Het versterkte het idee hoogstens nog eens. Vorige keer deed hij een oproep richting wethouder Joey van Aken, om de kwaliteit van wonen -ook in de sociale huur- nog eens kritisch te bespreken met Stadlander. In deze periode worden de jaarlijkse prestatieafspraken met de corporatie doorgenomen en de wethouder heeft toegezegd hiervoor aandacht te vragen. Stadlander liet eerder al weten dat gesprek graag aan te gaan.

Monopolie op sociale huur

Dan ligt er nog dat veel grotere idee van de Lokaal Realisme fractievoorzitter. “Als Lokaal Realisme zijn we benieuwd of de monopoliepositie van Stadlander op de huurmarkt een eerlijke situatie oplevert.” Hij denkt dat een tweede verhuurder in het sociale segment een flinke verbetering zou zijn en gaat uitzoeken of dat tot de mogelijkheden behoort. Hierover gaat Julien binnenkort in gesprek met de wethouder.

Als hij er draagvlak voor vindt en het ook tot de mogelijkheden behoort, wil hij het graag opgenomen zien in de nieuwe Woonvisie van 2024. Ook hierover wil Stadlander zeker in gesprek, heeft een woordvoerder inmiddels laten weten.

‘Op z’n minst in gesprek’

Nog even terug naar het verhaal van huurder Yessin uit Halsteren, de casus waarbij het ook Julien als raadslid niet lukte om in gesprek te komen met Stadlander.

Het blijft de politicus verbazen dat er zo rechtlijnig wordt omgegaan met die geëiste verklaring. “Vreemd dat als je zegt in te staan voor je huurders, je dan niet op z’n minst het gesprek aangaat over hoe je er samen aan uitkomt.” Hij vindt het zonde dat er dit soort dwang wordt gebruik en heeft de indruk, gebaseerd op de keren dat hij zelf namens huurders bemiddelde, dat Stadlander voorheen soepeler was. Tevens betwijfelt hij of Stadlander zich in deze houdt aan de nieuwe ‘Wet goed verhuurderschap’.

Onder druk gezet

In die wet, die op 1 juli 2023 inging, is onder meer expliciet opgenomen dat een verhuurder zich moet onthouden van iedere vorm van intimidatie. Yessin voelt zich behoorlijk onder druk gezet door de beschuldigingen. Stadlander zegt erover: “In het specifieke geval van de huurder in Halsteren hebben wij aangegeven wat nodig is om tot een oplossing te komen. Daar heeft de huurder nog niet op gereageerd.”

Dat klopt niet helemaal. Yessin heeft meermaals om voorbeelden en bewijzen gevraagd van situaties waarin hij zich dreigend zou hebben gedragen maar krijgt ze niet. Ook heeft er al een advocaat namens hem gecorrespondeerd. Om die reden wil de verhuurder nu helemaal nergens meer op reageren, ook niet op klachten over bijvoorbeeld mogelijke houtrot en schimmels in de woning.

Beperkte antwoorden

We stelden naar aanleiding van het recente interview met raadslid Voets een aantal specifieke vragen aan de woningcorporatie. Die vroeg daar zelf nadrukkelijk om, zodat er ook concreet geantwoord kon worden. Helaas werd er enkele dagen later toch alleen algemeen gereageerd.

Stadlander vindt niet dat er anders met huurders wordt omgegaan dan voorheen en baseert zich daarbij op eigen metingen. Over de bevindingen van raadslid Julien wordt dit gezegd: “We betreuren het dat de heer Voets door één enkele casus conclusies trekt over onze dienstverlening in het algemeen.” Het lijkt erop dat het de organisatie is ontgaan dat hij al veel langer en vaker mensen met problemen vertegenwoordigde. Voor huurders die het niet eens zijn met de gang van zaken geeft de corporatie nog het advies om zich te wenden tot de geschillencommissie of huurcommissie.