Woensdrecht

Broeders denken al vast aan Zorgbuurthuis in Huijbergen

Foto Broeders van Huijbergen

Herbert Kats Herbert Kats

Het Broederhuis moet op termijn een nieuwe maar onverminderd belangrijke rol in Huijbergen krijgen. De Broeders zelf willen er zo lang mogelijk blijven. Maar er komt een onderzoek naar wat een bestemming kan zijn die recht doet aan hun lange historie in het dorp.

Het gaat om een lange termijnproject dat een Zorgbuurthuis kan opleveren. “We hebben het over zo’n vijf tot tien jaar”, is de inschatting van woordvoerder Franck Ploum.

Factor van belang is hoeveel Broeders van Huijbergen in het pand kunnen blijven. Op het moment bewonen zij nog twee vleugels. Pas als er nog maar weinig broeders over zijn komt er ruimte vrij voor andere bestemmingen. “Er is nu geen plek”, verduidelijkt de bestuursondersteuner. “En ze willen zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van de gemeenschap.”

Passende invulling

Samen met dorpsplatform en -coöperatie Huijbergen, zorgorganisatie tanteLouise, leefgemeenschap De Huijberg en de gemeente Woensdrecht wordt een onderzoek gestart naar een eigentijdse en passende invulling en rol voor het Broederhuis. Vooral het voortleven van de Franciscaner waarden is daarbij voor de Broeders van belang. Ook als ze er zelf niet meer zouden zijn.

Op het moment wonen circa twintig leden van de orde nog in twee van de drie vleugels, waaronder de grote middenvleugel. Het andere is al in gebruik als de retraite De Huijberg.

Ondersteuning

Het is de bedoeling dat Broeders die zelfstandig kunnen wonen in de toekomst zonodig ondersteuning via tanteLouise krijgen. Komt er eenmaal ruimte dan zouden er ook andere mensen terecht kunnen die enige ondersteuning nodig hebben. “Maar laten mensen nu niet denken dat ze zich al kunnen aanmelden”, verwijst de woordvoerder naar het komende onderzoek.

Los van de bewoning moet het Broederhuis ook in de toekomst een plek zijn waar ontmoeting centraal staat. Ofwel: een gastvrije plek waar spiritualiteit en ecologie samenkomen. De vleugels bieden ruimte voor een bredere invulling, maar moet wel worden aangepast.

De gemeente staat achter het initiatief van dit zogeheten zorgbuurthuis. Het sluit aan bij de behoefte om op een prettige manier oud te kunnen worden in het eigen dorp. De Broeders en andere bewoners kunnen er hun leven leiden zoals zij gewend zijn, terwijl zorginkoop en andere voorzieningen gezamenlijk en naar behoefte geregeld kunnen worden.

Haalbaarheidsonderzoek

De eerstvolgende stap is nu het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dat moet alle aspecten in kaart brengen: van de meer zakelijke kant en de financiën tot een vorm die voldoet aan behoefte en wensen van alle betrokkenen. Voor deze fase wordt zorgvuldig de tijd genomen, zijn de initiatiefnemers overeen gekomen.

Lees ook: Religieus erfgoed prominent in nieuwe visie Woensdrecht Lees ook: Maquette pronkstuk van nieuwe tentoonstelling Wilhelmietenmuseum