Woensdrecht

Religieus erfgoed prominent in nieuwe visie Woensdrecht

Herbert Kats Herbert Kats

Woensdrecht heeft het belang van cultureel erfgoed voor de komende tien jaar in kaart gebracht. Er is een aparte visie voor het religieus erfgoed.

In ‘Erfgoed- en kerkenvisie 2023-2033’ staat wat er is, hoe de gemeente het wil behouden en versterken en ook hoe het een bouwsteen kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Met het oog op de Omgevingswet, die komend jaar in werking treed, is bovendien een nieuwe erfgoedverordening en cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld.

De gemeente wil de kracht van erfgoed beter benutten. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Erfgoed bindt mensen met de plaats waarin zij wonen, het kan de lokale economie stimuleren, de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Woensdrecht. Zonder erfgoedbeleid kan waardevol cultureel erfgoed in de toekomst verloren gaan.”

Kernthema’s

Woensdrecht heeft vijf kernthema’s vastgesteld:

▪ Religieus erfgoed;

▪ Militair erfgoed;

▪ Landschappelijk erfgoed;

▪ Gebouwd erfgoed

▪ Grensoverschrijdend erfgoed.

Ontkerkelijking

Religieus erfgoed kreeg in de visie speciale aandacht vanwege de sterke ontkerkelijking en steeds geringere aantal kerkgangers. Dat heeft weer gevolgen voor de onderhouds- en energiekosten. Een kerkbestuur kan door de oplopende lasten gedwongen zijn om het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken en te verkopen. Een zogeheten kerkenvisie moet zorgen dat deze vaak bijzondere gebouwen als bewaard blijven. Per kerkgebouw wordt aangegeven wat de knelpunten en mogelijke oplossingen zijn.

Wethouder Van Agtmaal: “Bij de totstandkoming van deze visie zijn de kerkbesturen, kerkeigenaren en de werkgroep erfgoed betrokken geweest. Daarnaast is ook gesproken met het Wilhelmieten-museum en is de conceptvisie gedeeld met de huidige (nieuwe) eigenaren van de RK-kerkgebouwen in Woensdrecht en Putte. Ook de dorpsplatformen zijn geraadpleegd”.