Bergen op Zoom

Burgemeester zwicht voor druk fracties: uitleg coronakwestie alsnog openbaar

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Frank Petter komt tegemoet aan de wensen van een aantal fractievoorzitters om de uitleg over de verdeling van de 1,4 miljoen coronasteungelden van het Rijk in openbaarheid te geven. Eerder kondigde Petter voor maandagavond een besloten bijeenkomst aan, direct na afloop van het presidiumberaad. Lokaal Realisme protesteerde zondag fel tegen dit ‘achterkamertjesoverleg’ en werd daarbij gesteund door Lijst Linssen. Ook CDA is tegen een besloten overleg.

Zondag aan het eind van de middag ontvingen de presdiumleden, de afgevaardigden van de Bergse gemeenteraadsfracties, een app van de raadsgriffier met de melding: ” Zojuist heeft de burgemeester laten weten dat de technische toelichting in openbaarheid zal plaatsvinden.”

Golf van verontwaardiging

De verdeling van de coronasteungelden, bedoeld voor de noodlijdende culturele sector in Bergen op Zoom, is omstreden en leidde tot een golf van verontwaardiging. Van de 1,4 miljoen euro die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen, gaat de helft naar het gemeentelijk cultuurbedrijf – een cluster van theater De Maagd, museum het Markiezenhof en het CKB. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat 516.000 euro opgaat aan salarissen van vijf topambtenaren: een projectleider, een interim-directeur en drie managers.

Bezuiniging Cultuurbedrijf

Deze ambtenaren ontvangen elk ongeveer een ton aan salaris voor de reorganisatie van het Cultuurbedrijf. De reorganisatie moet de gemeente 1,9 miljoen jaarlijks besparen op de begroting. Bergen op Zoom kampt al vele jaren met begrotingstekorten en een gestaag oplopende miljoenenschuld. Deze bedraagt momenteel zo’n kwart miljard euro.

Nauwelijks geld naar cultuursector

De noodlijdende clubs en zelfstandig ondernemers waarvoor het steungeld bedoeld is  -zoals dirigenten en muziekleraren- hebben maar een fractie van het bedrag ontvangen: negen van de zestien aanvragen zijn toegekend, in totaal 44.000 euro. Ook zou nauwelijks bij de clubs bekend zijn dat deze regeling bestaat. De raadsleden hebben ook forse kritiek op de gemeentelijke communicatie. Donderdag is in de gemeenteraad een interpellatie, een indringende bevraging van de collegeleden, en er staat een motie van wantrouwen namens Lijst Linssen op de agenda.

Lees ook: ‘Geen achterkamertjesoverleg: uitleg over Bergse coronakwestie moet openbaar’