Bergen op Zoom

‘Geen achterkamertjesoverleg: uitleg over Bergse coronakwestie moet openbaar’

Het stadhuis van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Frank Petter wil maandagavond een besloten overleg met de Bergse fractievoorzitters over de kwestie met de coronagelden. Waarnemend gemeentesecretaris zou de partijen bijpraten over onder meer de keuze van het college om ruim vijf ton steungeld aan salarissen van enkele topambtenaren te besteden. Maar Rian Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme) en Ton Linssen (Lijst Linssen) hebben op voorhand geen behoefte aan een besloten overleg. “Geen achterkamertjes. Dit moet in alle openbaarheid”, zeggen ze.

Petter heeft besloten om de al geplande fractievoorzittersbijeenkomst, het zogeheten presidiumoverleg, in de raadszaal te laten plaatsvinden. Aansluitend zou een besloten  deel volgen in de collegekamer. “Voor dit besloten deel heeft de burgemeester Johan Rutten verzocht een technische toelichting te geven op de verdeling van de coronamiddelen”, zo staat te lezen in een bericht dat de presidiumleden dit weekeinde van de griffier hebben ontvangen. “Na deze toelichting is er nog de mogelijkheid om met elkaar te overleggen zonder de aanwezigheid van Johan Rutten.”

Gladplooien

Govers-Gabriëls is niet te spreken over deze aanpak. “Zoiets moet je openbaar bespreken. Het is heel slecht in de beeldvorming dat een uitleg weer achter gesloten deuren plaatsvindt.” De reden waarom, daar kan ze slechts naar gissen. “Blijkbaar wil de burgemeester de plooien gladstrijken, voor de raadsvergadering van donderdag.” Dan staat namelijk een interpellatiedebat op de agenda, waarbij het college stevige vragen van de raad kan verwachten over de omstreden verdeling van de 1,4 miljoen aan coronagelden, die als steun voor de noodlijdende cultuurclubs zijn bedoeld. Aan slechts negen verenigingen en stichtingen is geld uitgekeerd, in totaal 44.000 euro. Veel clubs maar ook zzp’ers vissen achter de boot.

Morele fraude

Ton Linssen heeft een motie van wantrouwen aangekondigd en daar staat hij nog volmondig achter. “Coronasteungeld naar topambtenaren, dat is morele fraude”, stelt hij. Hij zal ook niet deelnemen aan besloten bijeenkomsten. Vlak vóór het weekeinde heeft het Bergse college nog een schriftelijke verklaring uitgegeven waarbij ze het beleid blijft verdedigen. Govers-Gabriëls verbaast zich over de verdedigende opstelling van het college van burgemeester en wethouders. “Blijkbaar is de impact en maatschappelijke verontwaardiging bij hen nog niet duidelijk”, stelt ze. “Bovendien, we hebben in april als raad afspraken met het college gemaakt dat deze ons vóóraf zou informeren over de verdeling van het geld.”

Zwaarwegend

Louis van der Kallen (BSD) wil ook dat er openbaar vergaderd wordt, maar kan zich voorstellen dat de burgemeester zwaarwegende redenen heeft om de uitleg achter gesloten deuren te geven. “Ook gezien de grote aandacht die de kwestie in de media heeft”, aldus Van der Kallen. De beslissing om al dan niet in beslotenheid te overleggen maakt het presidium overigens zelf, bij het begin van de bijeenkomst. “Ik wil éérst weten waarom en dan pas besluit ik of ik daarmee kan instemmen”, zegt de BSD-voorman.

Lees ook: Motie van wantrouwen tegen Bergs college om coronasteun: ‘Dit is fraude’