Bergen op Zoom

Buurt gruwelt van ‘monsterflat’ Erasmuslaan: bouwplannen zonder overleg gewijzigd

Het uiteindelijke ontwerp voor de Résidence T. Mazairac: 12 etages hoog. (Artist Impression: AKM)

Han Verbeem Han Verbeem

Verbazing, afgrijzen en onbegrip: omwonenden kunnen nóg niet geloven dat de gemeente instemt met een dubbele torenflat van 12 etages en bijna 40 meter hoog aan de Erasmuslaan in Bergen op Zoom. De bouwplannen zijn zonder enige vorm van overleg eind vorig jaar aangepast: het gebouw wordt eenderde hoger dan met de buurt was afgesproken. Omwonenden maken ernstig bezwaar tegen de bouwplannen en ook de politiek komt in actie. PvdA-raadslid Joey van Aken vindt het gebouw niet passen bij de omgeving van Plein XIII en wil dat de plannen “voorlopig in de ijskast worden gezet.”

Door: Han Verbeem en Vincent Krijtenburg (video)

Al jaren wil de gemeente Bergen op Zoom een nieuwe invulling voor het leegstaande Mazairac-garagecomplex aan de Erasmuslaan. Vorige zomer leek de kogel door de kerk: ingenieursbureau AKM diende zich aan met plannen voor een grootschalig appartementencomplex. In overleg met het college van B&W zou de ontwikkelaar een omgevingsdialoog met de buurt aangaan. Maar van een échte dialoog bleek uiteindelijk geen sprake, zo maakten diverse insprekers de raadsleden duidelijk. Bezwaarmakers konden 7 januari inspreken bij een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Klankbordgroep

Inderdaad was via een huis-aan-huisbrief de buurt benaderd voor een informatiebijeenkomst in augustus, waar zo’n 60 omwonenden naar toe zijn gekomen. Vervolgens is een klankbordgroep samengesteld die zich over de bouwplannen heeft gebogen. De eerste ontwerpen voorzagen in een bouwhoogte van 8 tot 9 verdiepingen en de tekeningen zijn in samenspraak met de klankbordgroep bijgestuurd. Er werd een comprimis bereikt waarbij drie woningen zijn geschrapt.

Ranker en hoger

Vervolgens ging het mis: de concept-bouwtekeningen kwamen op het bureau van de wethouder terecht die vervolgens de projectontwikkelaar doorverwees naar de ruimtelijke adviescommissie. “Een commissie van deskundigen, collega-architecten die toetsen op de ruimtelijke kwalitieit”, aldus Nico de Bruijn van ingenieursbureau AKM. Daar gingen de plannen volledig op de kop.

Het bouwvolume moest volgens de adviescommissie minder massief en ranker, méér de hoogte in. Zodoende zou er een zichtlijn komen met de kerktoren van ‘t Fort en met de Watertoren. Met deze adviezen is het college van B&W uiteindelijk akkoord gegaan. Inderdaad is het eindontwerp niet meer teruggekoppeld met de klankbordgroep van de omwonenden, moest De Bruijn toegeven. Daar was vanwege de coronabeperkingen geen mogelijkheid meer voor.

Schaduw

Omwonende Eduard Asselbergs woont al 21 jaar aan de Pater Dehonlaan. Hij was compleet verbrouwereerd toen hij onlangs de uiteindelijke ontwerpschets voor Résidence Mazairac -zoals het wooncomplex komt te heten- in de krant zag staan. “Een enorm groot volume van 12 verdiepingen”, aldus Asselbergs. “Dat is twee keer zo hoog als de grootste kantorenflat op het nabijgelegen Plein XIII. “Dit is veel te gek! Zeker met de slagschaduw die een dergelijke flat over de buurt werpt. En wat zijn de gevolgen voor het Patersbos? Daar blijft niets meer van over.” De hele buurt zou volgens hem dol zijn op het bos. “Zeker nu er geen zwervers meer in zitten.”

Inkijk

Ook Linda Hetebrij, die in 2019 een woning aan de Glacisstraat heeft gekocht, is door de nieuwe plannen overrompeld. Zij vreest nu voor de inkijk in haar tuin. “En wat is de impact voor de buurt?” Zij vreest dat één en ander ten koste zal gaan van de leefbaarheid, ook door de komst van sociale huur én de nabijgelegen opvang met beschermd wonen. “Het is een opstapeling van factoren.”

Leveranciers supermarkten

Een derde buurtbewoner, Tanja Linders, woont al sinds jaar en dag aan de Galgenbaan. Zij is enerzijds blij met de aanpassing van de route voor de supermarktleveranciers. Deze gevaarlijke verkeerssituatie is volgens haar niet langer houdbaar. Maar een complex met 87 woningen voor de deur? “Daar schrokken we aardig van!”

Het wordt groot, maar de projectontwikkelaar benadrukt dat het allemaal wél rendabel moet zijn. Bovendien: AKM draagt voor een belangrijk deel bij aan de herontwikkeling van de Erasmuslaan, die verkeersluw wordt en versmald tot een tweebaansweg mét een rotonde. Daarvoor heeft de gemeente zelf te weinig geld.