Bergen op Zoom

Café De Kaai opnieuw de dupe van een niet functionerende gemeente

Mede-eigenaar Niek Bruijs voor zijn café, bij het trottoir waar het allemaal om draait.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Eindelijk hadden de eigenaren van het Bergse café De Kaai toestemming voor het egaliseren van hun terrasruimte. Voor de tweede keer maar liefst, op zich al heel bijzonder. Althans, dat dachten ze. Totdat ze in het weekend werden gebeld door een interim-manager van de gemeente, met de mededeling dat de burgemeester opnieuw naar de kwestie wil kijken. En dus werd die toestemming opnieuw ingetrokken, in ieder geval voorlopig. De ondernemers zijn woest; “De gemeente zet zichzelf compleet voor gek!”

De Dubbelstraat loopt nogal schuin omhoog, dus ook het trottoir voor café De Kaai is allesbehalve vlak. Om het vergunde terras toch goed weg te kunnen zetten bedachten eigenaren Nancy van der Sande en Niek Bruijs dat het een goed idee is om dit toegewezen deel te egaliseren. Er werd een plan, inclusief tekening, ingediend bij de gemeente en op 5 juli 2021 ontvingen ze schriftelijk toestemming om het zo uit te voeren. Er werd alleen door de ambtenaar waar dit mee was kortgesloten gevraagd om het te melden als ze werkelijk gingen beginnen.

Aanleg na het terrasseizoen

Inmiddels was het terrasseizoen in volle gang, dus werd door de café-eigenaren besloten de aanleg pas daarna op te pakken. Geen onlogische keuze. Per e-mail wilde Niek in het najaar aan de betreffende ambtenaar laten weten dat hij kort daarop zou beginnen met het egaliseren. Dat bericht kwam echter terug met een foutmelding. Na een belletje met een gemeentelijke telefoniste werd duidelijk dat de betreffende beheerder er niet meer werkte, maar zij zou het doorgeven aan diens opvolger. Vervolgens ontstond een uiterst vreemde situatie, die alleen maar gekker zou worden.

De nieuwe verantwoordelijke ambtenaar meldde zich niet veel later, met de boodschap dat de eerder verleende toestemming werd ingetrokken. Vervolgens ontstond een langdurig en complex traject waar zich meerdere ambtenaren mee bemoeiden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er enige weken terug opnieuw toestemming werd verleend. Toestemming voor een plan dat -op enkele kleine aanpassingen na- hetzelfde was als dat waar de gemeente ruim een half jaar eerder al akkoord mee was gegaan, aldus Niek en Nancy.

Burgemeester pakt plots de regie

Het leek alsnog allemaal goed te komen. Sterker nog, op vrijdag 7 januari belde de beheerder wegen en civiele kunstwerken zelf op om te checken wanneer de ondernemers wilden beginnen met het aanpassen van het trottoir. Niek vertelde dat hij dit de maandag erop met een aannemer zou bespreken maar zover kwam het niet.

Een dag later, op zaterdag, hing de interim-manager van de betreffende afdeling aan de lijn. Met het dringende advies om vooralsnog niet te beginnen met het aanleggen van de egalisering, waar dus inmiddels twee keer toestemming voor is verleend. Reden voor deze plotse wending zou zijn dat burgemeester Petter ineens alsnog iets moet gaan vinden van de kwestie. Meer kon de ambtenaar niet zeggen en ook dagen later hebben de cafébazen nog geen enkele nadere uitleg of toelichting ontvangen. Wel hebben ze donderdagochtend een officieel bezwaar ingeleverd tegen de handelswijze van de gemeente.

Interventie

Namens de gemeente geeft een woordvoerder toe dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. Hij spreekt van “een soort interventie van de burgemeester” maar legt niet nader uit wat dit dan betekent, noch wat de reden ervan is. Wel stelt hij dat het beter is dat de kwestie alsnog even ‘on hold’ gaat, om te voorkomen dat de ondernemer zou beginnen aan de aanpassingen en het later mogelijk weer moet herstellen.

Willekeur

Cafébaas Niek deelt die redenering allerminst. “De gemeente zet zichzelf compleet voor gek”, stelt hij. Hij en zijn partner beschouwen de gang van zaken als uiterst zorgwekkende willekeur, allesbehalve democratisch en niet passend bij hoe een gemeente dienstbaar zou moeten zijn. Het is bovendien een volgend voorbeeld van overdreven en bovengemiddelde belangstelling vanuit de gemeente voor wat er in en om hun bedrijf gebeurt, meldt hij. Er is inmiddels een indrukwekkend dossier van controles, bezoeken van handhavers en verwante incidenten.

De café-eigenaren weten dat een aantal buren moeite heeft met hun activiteiten en ook de Vereniging Binnenstad heeft bemoeienis met wat hier gebeurt, is hun stellige overtuiging. Er is alle reden om aan te nemen dat de plotse actie van de burgemeester, die daarmee op eigen titel ingaat tegen wat het ambtenarenapparaat bepaalde, alles te maken heeft met die bezwaren. Maar Niek is vastberaden, als we hem donderdagmiddag spreken en om een reactie vragen op de woorden van de gemeentelijke woordvoerder; “Wij houden ons aan alle regels en voorschriften. Het is ons café en we gaan hier niet meer weg.”